Home / Tag Archives: religija

Tag Archives: religija

Raskol u Pravoslavnoj crkvi: Moskva prekinula odnose sa Carigradskom patrijaršijom

Ruska pravoslavna crkva odlučila je prekinuti sve veze sa Carigradskom patrijaršijom nakon što je podržala nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve. “Sveti sinod, vladajući organ Ruske pravoslavne crkve, odlučio je da su bilo kakve dalje veze s Konstantinopoljem nemoguće”, rekao je mitropolit Ilarion, šef Odjela za vanjske odnose Ruske pravoslavne crkve. Na …

Read More »

Saradnja fakulteta u BiH: Muslimani i kršćani zajedno studiraju za mir

U svrhu poboljšanja i očuvanja međureligijske saradnje i širenja ideje mira u Bosni i Hercegovini, tri teološka fakulteta – Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet iz Sarajeva i Pravoslavni bogoslovski fakultet Sv. Vasilija Ostroškog iz Foče organizirali su zajednički interdisciplinarni studijski master program Međureligijske studije i izgradnja mira. Predavači …

Read More »

Ako se petkom prouči ova dova, želje bivaju ispunjene

Prema rivajetu od Džabira, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “-Onaj ko petkom, u koje vrjeme želi, prouči ovu dovu, ona mu bude primljena.” To je ova dova: “Lã ilãhe illã Ente, ja Hannãnu, ja Mennãnu, ja Bedi`u `s-semavati ve lèrdi, ja Ze `l-dželali ve `l-ikrãm” Značenje: “Nema drugog Boga osim Tebe, …

Read More »

Tvoj prvi dan u Džennetu

Ulaziš i vidiš rijeke, dvorce od zlata, drvorede u baščama, šatore od dragulja i odjeću od svile i kadife. Srećeš drage osobe koje nisi vidio od kako si ih u kabur spustio! Tu su, prilaze ti i selam nazivaju. Hairli dijete je pronašlo svoje roditelje i od njih se ne …

Read More »

Šta nas to spriječava da kažemo istinu?

Ako je to želja da zaštitimo svoju opskrbu, onda znajte da je naša opskrba od Allaha. Ako je to želja da zaštitimo svoj život, onda znajte da je naš život u Allahovim rukama. Ako je to želja da izbjegnemo da ne naljutimo ljude, onda znajte da nema veće ljutnje od …

Read More »