Home / Tag Archives: allah dz s (page 3)

Tag Archives: allah dz s

Potrebni smo jedni drugima

Allah je stvorio svaku osobu drugačijom iz nekog razloga. Jedni drugima smo potrebni. Potreban nam je prijatelj koji nas zasmijava kada smo povrijeđeni. Potrebna nam je starija tetka ili amidža koji su uvijek u mesdžidu, uvijek na vrijeme za namaz, i uvijek volontiraju kako bi pokazali pripadnost i podsjetili nas …

Read More »

Noćni namaz u praksi naših prethodnika

Ovom prilikom vam prenosimo petnaest izreka i primjera njihove privrženosti noćnom namazu. 1. Se‘id b. el-Musejjib, r.a., je rekao: Ko klanja noću Allah, dž.š., mu podari svjetlo u njegovom licu zbog kojeg ga zavoli svaki musliman. Kada ga vidi neko ko ga nikada prije nije vidio kaže: ‘Ja doista volim ovu osobu’. …

Read More »

Sumnje, oklijevanja i vaš islam!

Jedna od najboljih zaštitnih mjera protiv sumnji i talasa antiislamskih rasprava je aktivan napor ka postizanju slasti imana. Jedan takav pojedinac koji je to zaista osjetio bio je poslanik Ibrahim, a kada je njegov narod predočio svoje argumente kako bi ga odvratili od islama, njegov odgovor je bio nevjerovatno odlučan: Zar …

Read More »

Da li ste ikada zaista osjetili priču o Ibrahimu a.s.?

Nikada do sada nisam osjetila priču o Ibrahimu, a.s., sve dok nisam pregledala seriju snimaka Visama Šerifa pod nazivom ‘Poslanička dinastija’. Znamo svaki dio ove priče. Znamo da nijedan drugi poslanik nije iskušan kao što je to bio Ibrahim, a.s. Znamo da se on smatra Allahovim ‘prijateljem’. Danas sam konačno shvatila. …

Read More »

Muderrisova dova iz Harema Kabe

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim! Bismillahir-rahmanir-arahim! Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, na bosanske šehide i gazije i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana! Allahu, Gospodaru nebesa i zemlje i onoga što je između njih, …

Read More »

Kakav je odnos bio Poslanik a.s., sa siročadima i siromašnim udovicama

Svevišnji Allah upotpunio je prema nama Svoje blagodati upravo slanjem Svoga Poslanika i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s. On je bio milost svim ljudima i svjetovima! Uzvišeni Allah kaže o tome: „A Mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima!“ (El-Enbija, 107.) I on, Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim riječima i djelima, svojim cjelokupnim …

Read More »

Nemoj nikada više vraćati siromahe sa naših vrata

Komentirajući zbirku hadisa Sahihul-Buhari, šejh Salih ibn Usejmin, Allah mu se smilovao i nagradio ga najvišim džennetskim deredžama, ispričao je sljedeću poučnu priču: ”Pričao mi je musliman koji je kod mene pouzdan i povjerljiv, da je zabranio svojoj ženi da otvara vrata i udjeljuje sadaku bilo kojem prosjaku i siromahu koji …

Read More »

Želite li na Ahiretu biti u društvu Poslanika, s.a.v.s.?

Propustili smo priliku da budemo u njegovom društvu na ovom svijetu. Ali, nemojmo propustiti da ga vidimo na narednom. Neka je Allahov salavat i selam na posljednjeg poslanika, pečata svih poslanika i najboljeg od svih stvorenja, Muhammeda, s.a.v.s. Jednom je upitao mladića koji ga je služio: “Traži nešto od mene”. …

Read More »

Ovo su djela od kojih će vaši mrtvi imati koristi

Primjeri dobrih dijela od kojih mrtvi imaju koristi: 1.Traženje oprosta za njih Rekao je Uzvišeni:”Oni koji poslije njih dolaze, govore:’Gospodaru naš ,oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla…”(El-Hašr,10) U hadisu kojeg prenosi Osman b.Affan, Allah sa njim bio zadovoljan, stoji:”Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, …

Read More »

Produktivnost kao osobina muslimana

Svjesni smo toga da nitko od nas nije savršen. Muslimani nisu savršeni, nemuslimani također nisu savršeni. Ono što nas razlikuje jedne od drugih na tom polju je naše nastojanje prema savršenstvu odnosno prema tome da budemo što bolje ljudsko biće koje se pozitivno ostvaruje u društvenom, emotivnom i poslovnom stanju, …

Read More »