Home / USK Vijesti / Sama fasada ne čini zgradu, ali dovoljno govori o njoj i kulturi stanovanja

Sama fasada ne čini zgradu, ali dovoljno govori o njoj i kulturi stanovanja

– Tragovi ratnih zbivanja, i danas 23 godine poslije, vidljivi su na zgradama i fasadama i to u samom centru grada Bihaća. Grad tako, kojeg svake godine posjećuje sve veći broj turista ali i samim građanima u nekim dijelovima i pokazuje ne baš lijepu sliku.

Zgrade čija je prosječna starost izmedju 30 i 40 godina neobnovljene stoje jer jednostavno za njihovo uređenje nema dovoljno novaca. Vlasnici stanova ovisno o kvadraturi izdvajaju mjesečno od 10-30 maraka za održavanje što je za upravitelje zgrada nedovoljno da se obave veći zahvati poput sanacije krova ili obnove fasade.

– Uži centar grada i fasade koje više od dvije decenije nose tragove iz ratnih godina. Da obnova ide sporo vidljivo je na svakom koraku. Zašto je to tako, pojašnjavaju u bihaćkoj Stanoupravi, čija je osnovna djelatnost upravljanje zgradama.
Nastali od nekadašanjeg SIZ-a za stanovanje, poslije tog stambenog fonda danas u Bihaću upravljaju sa 160 zgrada. U posljednjih 10-ak godina sanirali su 20% krovnih konstrukcija dok je utopljeno svega 10% zgrada, što je kako ističu, iznimno mali broj.
Inače, cijena radova se nije mijenjala posljednjih 18 godina, a u manjim zgradama sa svega par stanova godišnje se prikupi nekoliko stotina maraka. To ne može pokriti i troškove redovnog održavanja i čišćenja, a kako bi se odradili neki veći sanacioni projekti upravitelji su i djelimično
kreditirali stanare.
UpraviteljIi su u obavezi nekoliko puta godišne obaviti deratizaciju i dezinsekiju, provesti čišćenje dimnjaka kao i redovno održavanje i čišćenje te intervencije u hitnim situacijama. Od sredstava koja se prikupe ovim naknadama upraviteljima pripada 20% na ime troškova, dok ostatak ide na poseban račun iz kojeg se finasiraju potrebni radovi. Iako je za mnoge građane teško izdvojiti dodatna sredstva,obnovljenje zgrade pored manje porošnje energije definitivno su i ukras grada.

rtvusk.ba/radio krajina