Home / Zabava / Radio Snaga Krajine Banja Luka (uzivo)
radio-snaga-krajine
Radio Snaga Krajine Banja Luka

Radio Snaga Krajine Banja Luka (uzivo)

Radio Snaga Krajine je osnovan 2011. godine. Svoj dugogodišnji rad posvetio je očuvanju krajiške muzike, njenoj promociji kao i očuvanju svih običaja koji krase dio Bosne poznat kao Krajina.

Informacije o Radio Snaga Krajine

Radio Snaga Krajine je puni naziv ove radio stanice. Telefon: 066/971-687. Frekvencija: Internet radio. Lokacija: Banja Luka, BiH. Vrsta muzike koja se emituje: Krajiska

Radio Snaga Krajine je osnovan 2011. godine. Svoj dugogodišnji rad posvetio je očuvanju krajiške muzike, njenoj promociji kao i očuvanju svih običaja koji krase dio Bosne poznat kao Krajina.

Radio Snaga Krajine Banja Luka Uzivo preko interneta (na linku ispod)

Radio Snaga Krajine Uzivo putem interneta

Pored samog radio programa i društvenog djelovanja, radio Snaga Krajine posvetio se humanitarnom radu gdje kroz svoj program i djelovanje pruža podršku svim ugroženim društvenim kategorijama.

U sklopu radio stanice Snaga Krajine nalazi se i izdavačka kuća.

Snaga Krajine pored toga radi i snimanje video spotova, reklama i džinglova. A uz to nudimo i izradu plakata, flajera i svih drugih pratećih grafičkih sadržaja.

Radio Snaga Krajine Stream

Internet radio (još poznat i kao e-Radio) je usluga audio emitiranja putem interneta. Emitiranje putem interneta se često povezuje sa pojmom webcasting. S obzirom da se prijenos zvuka od izvora (radia) do slušatelja ne emitiranjem radio valova nego putem interneta.

Pojam e-Radio označava streaming medij koji predstavlja neprekidan prijenos zvuka slušatelju, na koji slušatelj ne vrši nikakav utjecaj (promjenu npr. frekvencije) kao kod slušanja radio postaja putem klasičnog radio prijemnika.

Ovaj pojam nije sinonim za podcasting, jer podcasting podrazumijeva download programa koji se tek tada preslušava. Ravnajući se po ovome e

Radio zahtijeva direktan prijenos zvuka do slušatelja. Internet radio se najčešće susreće kod radio postaja koje već emitiraju klasičnim zemaljskim putem (FM ili AM frekvencijama).

Unatoč ovoj činjenici internet radio postaje nerijetko susrećemo kao neovisne i e-Radio kao jedini vid emitiranja programa.

Internet radio postaje su dostupne sa bilo kojeg dijela svijeta, pod kriterijem da je dostupna internet veza.

Streaming

Jedan od najčešćih načina za emitiranje internet radia je putem streaming tehnologije koristeći audio codec sa velikom kompresijom (tzv. lossy audio codec). MP3 format je najpopularniji, pored njega postoje još Ogg Vorbis, Windows Media Audio i RealAudio.

Svi su bazirani na streamingu podataka preko mreže TCP ili UDP paketima, koji se onda ponovno spajaju i reproduciraju. Ovaj proces traje između 2-10 sekundi ovisno o karakteristikama servera. Ovo kašnjenje se naziva “lag time” ili “buffer” tj “sakupljanje”

Tri su glavne komponente audio streama:

  1. Audio stream izvor.
  2. Audio stream server.
  3. Audio stream prijemnik.

Kreiranje streama

Postoje razne metode za kreiranje audio stream izvora. Najčešće se koristi Winamp shoutcast tehnologija koja koristi Winamp kao klijent (izvor) streama. Izvor je dakle radio postaja koja koristi jedan od klijent programa u ovom slučaju Winamp.

Ponavljanje paketa

Server je najčešće postavljen kod davatelja usluge. Sam server je poveznica između izvora i prijemnika. Server prikuplja emitirane pakete od izvora, i šalje ih prema jednom ili više prijemnika.

Pri tom svaki primljeni paket nekoliko puta pošalje prijemniku. Ovo je mjera opreza, jer je direktno puštanje paketa samo jednom rizično iz razloga zato što se paketi mogu izgubiti na internetu i postoji mogućnost da nikada ne stignu do primaoca.

Samim tim bi dolazilo do prekida i pauza u emitiranju programa.

Radio Snaga Krajine Frekvencija

Prijemnik je opet Winamp ili neki drugi program za reprodukciju glazbe koji ima mogućnost reprodukcije internet streama. Prijemnik prikuplja pakete od servera, sastavlja ih i reproducira.

Ovaj proces je kontinuiran i niz se neprekidno nastavlja. Rezultat ovoga je direktno i ne prekinuto emitiranje (preciznije reprodukcija) programa radio postaje koju slušamo.


OSTAVITE KOMENTAR - nije potrebna registracija