Home / Zdravlje / Pospanost ukazuje na rizik od Alzheimerove bolesti

Pospanost ukazuje na rizik od Alzheimerove bolesti

Pospanost tokom dana može ukazati na povećanje rizika za Alzheimerovu bolest, sugerira istraživanje provedeno u SAD. Novi nalazi dobiveni su dugoročnim praćenjem 123 ispitanika, koji su na početku posmatranog perioda bili prosječne dobi 60 godina.

Učesnici istraživanja, kod kojih je pospanost tokom dana bila najizraženija, imali su prosječno gotovo trostruko veći rizik za nakupljanje naslaga beta amiloidnih proteina povezanih s Alzheimerovom bolešću. Niz ranijih studija je već ukazao na važnu ulogu sna u pogledu rizika za Alzheimerovu bolest.

avaz.ba/radio krajina