Home / Osnovne i srednje škole u Cazinu

Osnovne i srednje škole u Cazinu

U Cazinu postoji nekoliko osnovnih i srednjih škola. U tabeli ispod pogledajte osnovne informacije, adresu, telefon, email i ime i prezime direktora obrazovnih ustanova u Cazinu. Informacije i brojeve telefona za Osnovne i srednje škole u Cazinu pronađite u tabeli ispod.

Naziv škole Mjesto škole Adresa Telefon E-mail Prezime i ime direktora
JU OŠ “CAZIN I” CAZIN HASANA MUJEZINOVIĆA 037/514-221 osnovna.skola.cazin.1@gmail.com Murić Amir
OŠ CAZIN II CAZIN, ĆUPRIJA ĆUPRIJA B.B. 037/539-032 oscazin2@gmail.com Muharemović Ermina
OŠ ĆORALIĆI CAZIN ĆORALIĆI B.B. 037/536-598 juoscoralici@gmail.com Hušić Denis
JU OŠ “GORNJA KOPRIVNA” CAZIN,GORNJA KOPRIVNA GORNJA KOPRIVNA B.B. 037/550-673 os.gornjakoprivna@bih.net.ba Mujčinović Halil
OŠ LISKOVAC CAZIN, LISKOVAC LISKOVAC B.B.PEĆIGRAD 037/551-008 mirsada.beganovic@hotmail.com Hilić Izudin
OŠ OSTROŽAC CAZIN OSTROŽAC B.B.CAZIN 037/531-159 juosostrozac@hotmail.com Liđan Hasib
OŠ PEĆIGRAD CAZIN, PEĆIGRAD PEĆIGRAD B.B. 037/540-204 ospecigrad@hotmail.com Mujkić Mersiha
OŠ “SKOKOVI” CAZIN SKOKOVI B.B. 037/547-302 os.skokovi@gmail.com Tahirović Anel
OŠ STIJENA CAZIN, STIJENA STIJENA B.B. 037/543-536 osstijena@hotmail.com Kaljiković Sulejman
OŠ ŠTURLIĆ CAZIN ŠTURLIĆ B.B. 037/555-002 os.sturlic@gmail.com Omanović Abid
OŠ TRŽAČKA RAŠTELA CAZIN TRŽAČKA RAŠTELA B.B. 037/520-033 juosrastela1@hotmail.com Muranović Samra v.d.

Spisak srednjih škola u Cazinu

Naziv škole Mjesto škole Adresa Telefon E-mail Prezime i ime direktora
Gimnazija CAZIN Mala Lisa bb 514-071, 514-072, 514-070 fax gimnazija.cazin@gmail.com Silić Jasmin
JU ”I. Srednja škola” Cazin CAZIN Hasana Mujezinovica bb 514-436, 511-026 Fax isrednja@gmail.com Šarić Enes
JU ”II. Srednja škola” CAZIN Hasana Mujezinovica bb 514-036 srednjaskola2cazin@bih.net.ba Ćoralić Haris
Medresa “DŽEMALUDDIN ČAUŠEVIĆ” CAZIN Šepići bb 514-893 medresa1@bih.net.ba Dervić Salih

Vaš portal Radio Krajina