Home / Religija / El Fatiha sadrži sve što je čovjeku potrebno

El Fatiha sadrži sve što je čovjeku potrebno

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da je el-Fatiha najvrednija sura. Ebu Seid b. el-Mualla, radijallahu anhu, kazuje da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Poučit ću te el-Fatihi, najvrednijoj suri u Kur’anu. El-Fatiha se sastoji od sedam ajeta koji se ponavljaju, ona je glavni dio veličanstvenog Kur’ana, koji mi je dat.”[1]

Je li ova sura tek tako odlikovana nad drugim surama? Koliko smo vremena proveli proučavajući ovu veličanstvenu suru? Kad učač Kur’ani-kerima razmišlja o sadržaju el-Fatihe, ne može se načuditi tome da su pripadnici određenih frakcija, koji su u koliziji s ehli-sunnetom zastranili u određenim tvrdnjama i pitanjima, a nisu se dovoljno posvetili ciljevima koje je ustanovila ova veličanstvena sura. Razmisli o tome da ova sura počinje trima ajetima u kojima se hvali Allah, pa se u njima govori o Allahovoj vlasti nad svime što postoji, o Njegovoj milosti i tome da samo Njemu pripada vlast na Danu sudnjem.

Kad čovjek prouči prvi ajet sure el-Fatiha, Allah, džellešanuhu, rekne: “Zahvaljuje mi se Moj rob!” Kad prouči drugi ajet, Gospodar rekne: “Moj Me rob hvali!” A kad prouči treći ajet, Allah rekne: “Moj Me rob veliča!”[2]

Često se pitam jesmo li svjesni toga  da nam to govori Gospodar Zemlje i nebesa dok učimo el-Fatihu? Razmisli o navedena tri ajeta, koja su, kako se kaže u hadisi-kudsiju, polovina sure el-Fatiha. U tom hadisu stoji: “El-Fatihu sam podijelio između Sebe i Svog roba na dva dijela…” Umjesto da kažu da je hvaljenje, slavljenje i veličanje Allaha prioritet kad je riječ o popravljanja stanja, zabludjeli do zanemaruju. Kad razmislim o prvoj polovini sure el-Fatiha i razmislim o postupcima nekih ljudi, obuzmu me tuga i žaljenje zbog stavova nekih ljudi koji su iinteligentni i načitani. Međutim, da bi ova pitanja čovjek shvatio onako kako treba, potrebna je Božija pomoć. Koliko se ljudi pokolebalo i odstupilo od Prave staze zbog uobraženosti i ponosa zbog znanja koje imaju!

Poslije ovih ajeta dolazi srž el-Fatihe: “Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!” Ibadet je sveobuhvatan izraz, pa kad izgovoriš ovu rečenicu od dvije riječi, pred tobom se ruše sva lažna božanstva kojima se ljudi klanjaju.

Učeći ajet: “Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!”, koji nalaže da se obožava samo Allah, sjetim se onih koji se pripisuju muslimana, a traže pomoć od Husejna, i onih što smatraju da pravo na donošenje zakona pripada parlamentu, i onih što robuju svojim strastima, a o kojima govori Kur’ani-kerim u suri el-Džasija, 23, i onih koji obožavaju položaj i imetak, a o kojima kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Propao je rob imetka…” i onih što se pokoravaju šejtanu, a o kojima Uzvišeni Allah kaže: “O sinovi Ademovi, ne obožavajte šejtana…” (Ja-Sin, 60); “‘O oče moj, ne pokoravaj se šejtanu…’” (Merjem, 44), i sjetio sam se onih ljudi što žude za pohvalama ljudi i hvalospjevima o sebi, i onih koji pomoću dobrih djela nastoje postići dunjalučke koristi. “Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!” riječi su pomoću kojih se čovjek može popraviti i napraviti uspon, te uspjeti. Ovaj je ajet program u životu, pa se zato i ponavlja na svakom rekatu u namazu, a mnogi su se ljudi od njega otuđili.

novihorizonti.ba

OSTAVITE KOMENTAR - nije potrebna registracija