Home / Zdravlje / Dijabetes povezan sa Parkinsonovom bolesti

Dijabetes povezan sa Parkinsonovom bolesti

Osobama s dijabetesom tipa 2 prijeti prosječno za trećinu veći rizik obolijevanja od Parkinsonove bolesti, objavio je naučni časopis Neurology.

Istraživači s University College London dodaju kako je povećanje rizika najizraženije za osobe kod kojih se dijabetes tipa 2 pojavio prije 44. godine života – kod njih je uočen četverostruko veći rizik za Parkinsonovu bolest u kasnijoj fazi života.

Osobe s dijabetesom tipa 2 kod kojih su se već pojavile komplikacije prouzročene šećernom bolešću imaju prosječno 49 posto veći rizik da će oboljeti od ove bolesti. Podaci korišteni u istraživanju su prikupljeni od osam miliona ljudi.

Istraživači misle da je ove nalaze moguće objasniti eventualnom genetskom povezanošću dijabetesa tipa 2 i Parkinsonove bolesti te djelovanjem nekih bioloških mehanizama koji uključuju proizvodnju inzulina i koncentraciju šećera u krvi.

avaz.ba/radio krajina