Home / Religija / Da li je muž dužan uzdržavati suprugu koja je zaposlena
muslimanka

Da li je muž dužan uzdržavati suprugu koja je zaposlena

Muž je obavezan izdržavati ženu u svakom slučaju, bila ona bogata ili siromašna, zaposlena ili domaćica, naslijedila veliku količinu imetka ili ne.

To joj je zagarantovao Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Džabir: ”Njihovo je pravo kod muževa da se skrbe o njima i da ih odijevaju, u skladu sa običajem.” (Muslim, 1218.) Poslaniku, sallalahu alejhi ve sellem, je došla Hinda, radijallahu anha, i požalila mu se na Ebu Sufjanovu škrtost, zbog koje njoj i djeci ne daje dovoljno imetka. Rekla mu je da ona iz tog razloga prinuđena uzimati imetak bez njegovog znanja.

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je na to rekao: ”Uzmi onoliko koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci, u skladu sa običajem.” (Buharija, 5364; Muslim, 1714). Poslanikove riječi su eksplicitne, u njima se ne pravi izuzetak ako je žena bogata, ili zarađuje vlastiti imetak i sl. Izbjegavnje obaveze izdržavanja, koju je tvoj muž preuzeo na sebe samim sklapanjem bračnog ugovora i tvojim prelaskom u njegovu kuću, je šerijatski prijestup kojeg on čini, a gore od toga je maltretiranje i ponižavanje kojeg ti priređuje ukoliko mu ne daš svoj imetak, ili se radi njegovog interesa ne zadužiš.

To je jasna nepravda i bespravno uzimanje tuđeg imetka. Rekao je Allah Uzvišeni: I ne prisvajajte imetke jedni drugih na nepravedan način. (Prijevod značenja El-Bekare, 188.)

Hafiz Semir Imamović

Saff

OSTAVITE KOMENTAR - nije potrebna registracija