Home / Religija (page 30)

Religija

Preduhitri iskušenja pokajanjem za učinjene grijehe

Postoji samo jedan put koji nas udaljava od griješenja i čini ustrajnim u tevbi, a to je čišćenje i oslobađanje srca od negativnih osobina. Proces otklanja nedostataka i napuštanja loših osobina naziva se čišćenje srca. Ukoliko našu dušu ne dovedemo u potrebno stanje, onda nas na ahiretu očekuju teške patnje …

Read More »

Poučna priča o snazi “ženske” dove

U priči koju prenosi šejh Ali et-Tantavi, on kaže: “Bio sam kadija u Siriji i dogodilo se da je grupa nas odlučila da provede noć kod jednog našeg prijatelja kada sam osjetio da teško dišem i da se gušim. Tražio sam od mojih saputnika dozvolu da odem, ali su oni …

Read More »

Islam i prosvjetiteljstvo: čuvajte se mitova!

Što su mislioci prosvjetiteljstva bili sigurniji u sebe u formulaciji vlastitih koncepata, više su se kritički odnosili prema mišljenju drugih. Ili, opisano riječima iz „Dijalektike prosvjetiteljstva“: potpuno prosvijećeni Evropljanin blista u znaku svoje trijumfalne presude svima onima koji, kako to on vidi, ne mogu parirati njegovom viđenju stvari. Ovo treba …

Read More »

Odlike sabura: Smirenost u nevoljama

Najpotpuniji sabur je onaj koji se pokaže u prvim trenucima nevolje. Jedna od osobina svojstvenih muslimanu te jedna od blagodati lijepog islamskog ahlaka jeste strpljenje (sabur). Strpljenje je jedna od najistaknutijih osobina vjerovjesnika, a.s., i evlija. Stoga svaki mu’min treba da svoj ahlak ukrasi osobinom strpljenja. Riječ „sabur“ ima značenje …

Read More »

Pomaganje vjere i vjernika

Pomaganje Uzvišenog Allaha koje se spomin je u ajetima je metaforičkog značenja, jer kako je moguće da čovjek pomaže Allahu, dž.š.? Uzvišeni Allah nema potrebe za bilo čime. On je dovoljan Samom Sebi, neovisan je od svjetova. U tefsirima stoji da „pomaganje Allah, dž.š“ znači, ustvari, pomaganje Njegove vjere. Dobro, …

Read More »

Kakve posljedice sa sobom nosi ogovaranje

Svako ljudsko djelo ima svoje posljedice. Ne voditi računa o posljedicama svojih djela označava prvorazredni nema i neozbiljnost koju sebi jedan vjernik ne može dopustiti. Upravo će nas spoznaja posljedica djela spriječiti da ta djela uporno radimo. Kada je u pitanju ogovaranje, tri posljednice su neminovne: Sramota i poniženje na …

Read More »

Sa vjerom u novi dan: Nastojati, truditi se, djelovati

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s. Nastojati, truditi se, djelovati „Mi čovjeka stvaramo da se trudi.“ (Kur’an, sura 90. Grad, 4) „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni …

Read More »

Adabi prema Allahovom određenju

Svaki čovjek u svom životu prolazi kroz različite situacije, a sve te stvari koje mu se događaju  unaprijed su određene i zapisane u Lehvi mahfuzu. Uzvišeni Gospodar je odredio sudbinu svega, te se i sve događa onako kako je On odredio i zapisao. S obzirom na to da čovjek različito …

Read More »

Sa vjerom u novi dan: Svaki dan ima svoju svrhu

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s. Svaki dan ima svoju svrhu „A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.“ (Kur’an, sura 62. Petak, 10) * Kad bi čovjek svaki dan i …

Read More »