Home / Zdravlje / Bol se pojačava na hladnoći

Bol se pojačava na hladnoći

Vanzglobni reumatizam, kaže dr. Edin Buljugić, predstavlja široku grupu reumatskih bolesti. Zahvata veliki broj ljudi i gotovo da svaka osoba u svom životu dobije barem jednu od bolesti koje pripadaju vanzglobnom reumatizmu.

– Bolest karakteriziraju upalne ili degenerativne promjene na vezivnom tkivu koje je u sastavu organa za kretanje (mišići, tetive, ligamenti, burze, fascije, aponeuroze, subkutano vezivno ili masno tkivo). Promjene koje se jave u tom tkivu manifestiraju se bolom i gubitkom funkcije zahvaćenog dijela – rekao je dr. Buljugić.

Zavisno od toga, dodaje, koja je struktura tkiva zahvaćena, bolest dobiva odgovarajuće ime: myofibrositis, tendinitis, bursitis, kapsulitis itd. S obzirom na raznolikost mjesta i tkiva koje je zahvaćeno, prisutni su i različiti klinički simptomi i nema jedinstvene kliničke slike.

– Opće karakteristike su: bol koja je rjeđe difuzna, a češće lokalizirana na mišiće, tetive, burze itd. i može se ograničiti na bolnu tačku. Povećava se nakon dužeg mirovanja, rada u prinudnom položaju, boravka na hladnoći ili kod veće psihičke napetosti – ističe Buljugić.

Kod liječenja se koristi medikamentozna terapija, a to su: analgetici i nesteroidni inflamatorni lijekovi NSAIL. U nekim slučajevima se daje lokalno kortikosteroid, 1 do 3 aplikacije. Tu su i fizikalna terapija. U akutnoj fazi se primjenjuju krioterapija, laser, elektrotrapija, termoprocedure, magnetna terapija, a nekoliko dana kasnije se led može zamijeniti toplotom. U nekim slučajevima je vrlo korisna masaža, ultrazvučna i manuelna, kao i kineziterapija.

avaz.ba/radio krajina