Home / USK Vijesti / USK: Vršnjačko nasilje u školama ima tendenciju pada

USK: Vršnjačko nasilje u školama ima tendenciju pada

Vršnjačko nasilje postaje vrlo česta pojava. Kada je riječ o USK ova pojava u prošloj godini je manja u odnosu na godine ranije za 31,5%. Najviše je povećano u Bihaću i Cazinu a najmanje u Ključu i Bosanskom Petrovcu.

U 2017. bilo je 111 zahtjeva za zaštitne mjere prema sudovima. Za razliku od ovog broj slučajeva nasilja u porodici ima blago povećanje za 5,2%.

Ponekad nasilje nad djecom vrše: roditelji, kućni prijatelji, rođaci, nastavnici, ostali profesionalci koji rade sa djecom, ali i djeci potpuno nepoznate osobe. Nasiljen ad djecom predstavlja globalni problem a dodatnu teškoću stvara što je traj problem potcijenjen, smatraju u UNICEFU- u koji se bavi zaštitom dječijih prava u svijetu.

Kada djeca nad drugom djecom vrše nasilje, to je vršnjačko nasilje i ono je, kaže statistika u padu kada je riječ o USK. Žrtve vršnjačkog nasilja najčešće su muškarci.

„Ohrabruje podatak da je u 2017. došlo do pada vršnjačkog nasilja u školama za čak 31,5% i mi smo kontinuirano radili i sa stručnim osobama i sa osobama koje rade u odgojno-obrazovnim ustanovama tako da smo i kroz edukaciju policijskih službenika i uposlenika u Ministarstvu obrazovanja napravili jedan,može se reći, dobar posao“, kazao nam je Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova USK-a.

Smanjenju broja slučajeva vršnjačkog nasilja značajno su doprinjele i dvije ljetne škole tokom kojih su se učesnici bavili prepoznavanjem ovih situacija. Kroz nekoliko projekata o zastupljenosti nasilja i njegovim posljedicama svoj doprinos dala je i davaće i ubuduće i naša medijska kuća. Za razliku od vršnjačkog nasilje u porodici ima blago povećanje za 5,2%. Povod je obično isti-alkohol i teška socijalno ekonomska situacija kako u kantonu tako i u cijeloj državi, a najčešće su žene žrtve nasilja.

Nasilje ostavlja posljedice na one koji ga trpe, ali i na one koji se ponašaju nasilno, što u svakom slučaju nije dobro i tome se treba oduprijeti. Najvažnije je odlučiti se prijaviti nasilje koje će biti tretirano po međunarodnim instrumentima koje je potpisala i ratifikovala BiH, zakonskim i podzakonskim aktima na nivou države i entiteta.

rtvusk.ba/radio krajina