Home / Tag Archives: konkurs za posao

Tag Archives: konkurs za posao

Premijer Novalić otvoreno pred kamerama: Više nikad niko bez konkursa neće biti zaposlen u BH Telecomu, Elektroprivredi ili…

fadil

Otvoreno i iskreno, i u postratnoj bh. politici nezabilježeno, federalni premijer je govorio o zapošljavanju u javnim bh. institucijama bez konkursa, osvrnuvši se i na slučaj svoje kćerke i načina kako je dobila posao u Finansijsko-informatičkoj agenciji, ali i odgovarao na brojna druga pitanja Premijer Federacije BiH Fadil Novalić gostovao ...

Read More »

Sve što trebate znati o zapošljavanju u Njemačkoj

Od 1. januara 2016. godine za državljane Bosne i Hercegovine (i pet drugih zemalja Zapadnog Balkana) prema članu 26. stav 2. Pravilnika o zapošljavanju (BeschV) važe nova pravila u vezi zapošljavanja u bilo kojoj struci. Ovo pravilo važi do 31.12.2020. godine. Za ulazak u Njemačku u svrhu zaposlenja potrebno Vam ...

Read More »

OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Cazin

Na osnovu člana 75. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:5/12) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin (Sl. novine Općine Cazin broj 7/15, 9/15 i 1/16) i ...

Read More »

Konkurs za posao: za prijem 6 namještenika u MUP-a USK-a

Dana 09.03. 2016. godine raspisan je konkurs za prijem 6 namještenika u MUP-a USK-a Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko–sanskog kantona („Službeni Glasnik USK-a “, broj: 5/12), u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-42/13 ...

Read More »

OŠ Cazin II raspisuje konkurs za imenovanje direktora

U Službenim novinama broj 91 od dana 27.11.2015. godine ISSN 1512-7079 objavljen je konkurs za imenovanje direktora Osnovne škole “Cazin II” na period od četiri godine. JU OSNOVNA ŠKOLA “CAZIN II” Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj ...

Read More »