Home / Tag Archives: Hadž

Tag Archives: Hadž

Muderrisova hutba: Ispunjavanje emaneta je odlika mu'mina

Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema  hutbe je Ispunjavanje emaneta je odlika mu'mina. Pod emanetom se u islamu podrazumijevaju: ispunjavanje obaveza prema Allahu, dželle še'nuhu, sebi, porodici i ljudima, čuvanje od grijeha, otklanjanje dženabeta (tjelesne nečistoće), hrabrost, iskrenost, darežljivost, pravednost, ne zakidanje na vazi i drugo. Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 72. …

Read More »

Želiš li sebi ove blagodati?

Kako postići da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se život produži, da budeš u Allahovoj zaštiti i da te Allah blagoslovi… -Želiš li da imaš nagradu ibadeta cijele noći? Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu …

Read More »

Tajne i ljepote Hadždža

Hadž je ibadet u kome su ukomponirane sve komponente čovjekovog fizičkog, psihičkog, duhovnog i materijalnog bića. On je svojevrsna sinteza svih njegovih osobina i kvaliteta. Nije, onda, ni čudo što je tako pozicioniran u islamskom učenju. Hadžski obredi njedre takve doživljaje koje nije moguće oćutiti u nekim drugim obredima, ali, …

Read More »