Home / Tag Archives: Hadž

Tag Archives: Hadž

Želiš li sebi ove blagodati?

Kako postići da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se život produži, da budeš u Allahovoj zaštiti i da te Allah blagoslovi… -Želiš li da imaš nagradu ibadeta cijele noći? Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu ...

Read More »

Tajne i ljepote Hadždža

Hadž je ibadet u kome su ukomponirane sve komponente čovjekovog fizičkog, psihičkog, duhovnog i materijalnog bića. On je svojevrsna sinteza svih njegovih osobina i kvaliteta. Nije, onda, ni čudo što je tako pozicioniran u islamskom učenju. Hadžski obredi njedre takve doživljaje koje nije moguće oćutiti u nekim drugim obredima, ali, ...

Read More »

U četvrtak na Gnjilavcu zajednička Ikrar dova za buduće hadžije

45 muslimana s područja Medžlisa islamske zajednice Cazin otputovat će krajem ovog mjeseca na hodočašće u Saudijsku Arabiju, i obaviti petu islamsku dužnost- hadž. Medžlis će u četvrtak, nakon akšam namaza, u džamiji na Gnjilavcu organizirati učenje Ikrar dove za sve buduće cazinske hadžije, kojima će putem video prezentacije biti ...

Read More »

Istinita priča sa hadža: Melek smrti na izlazu broj devet

Šejh Abas Betavi, n jednom od druženja sa omladinom, ispričao je slučaj koji se desio njegovom prijatelju a koji je od učenih ljudi, u tavafu pored Kabe … Njegov prijatelj ispričao je šejhu Abasu sljedeće: “Dok smo tavafali oko Ka’be (kružili, tavaf činili), primijetio sam djevojku, kako priča na mobitel. ...

Read More »