Home / Tag Archives: hadis

Tag Archives: hadis

Tri velike opasnosti na koje nas je upozorio Muhammed, s.a.v.s.

Poslanik a.s.je rekao: „Bojim se za svoj ummet, poslije mene, za tri stvari: zablude u koju će ih odvesti strasti, slijeđenje prohtjeva stomaka i spolnog organa te nemara nakon spoznaje (El-Džamiu’s-Sagir,278) Poslanik a.s. nas riječima“poslije mene“ obavještava da se navedene tri stvari neće desiti za vrijeme njegovog života, s obzirom ...

Read More »

Duhovni život i sreća se postiže u okviru porodice

Sretan porodični život je nešto što čovjeka čini zadovoljnim sa više aspekata. Prije svega, partneri u braku uče da budu strpljivi, popustljivi, tolerantni i da djeluju zajedno, a sve to nam pomaže da usvojimo osobine koje nam naređuje naša vjera, što je opet uslo za sreću. Supružnici koji u bračnim ...

Read More »

6 hadisa o prijateljstvu koji će vas oduševiti

Prijatelji. Svima su potrebni ali ih svi nemaju. Prijatelj bi trebao biti više nego obična osoba s kojom se možete družiti bilo kad – on bi trebao biti povjerljiv i neko ko može uvijek dati pravi savjet bez obzira na sve. Odnos prema prijateljima veoma je naglašen u našoj vjeri. ...

Read More »

Sedam Poslanikovih s.a.v.s. naredbi

U jednom od hadisa nalazimo veoma interesantne Poslanikove, s.a.v.s., naredbe jednom od najpoznatijih ashaba… Ove naredbe su i danas i te kako aktuelne – ali nažalost često puta zapostavljene među muslimanima. Stoga je i ovo prilika da se podsjetimo da nas Poslanik, s.a.v.s., uči da volimo siromašne i da im ...

Read More »

Nekoliko hadisa o vrijednosti lijepog ponašanja

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ništa se teže neće staviti na tasove mizana/vage od lijepog ahlaka!“ (Buharija) „Allahu najdraži od njegovih robova su oni koji su najljepšeg ponašanja.“ (Taberani) „Čovjek svojim lijepim ponašanjem može da dostigne stepen onoga ko neprestano klanja i posti.” (Buharija) „Najbolji od vas su oni s najljepšim ...

Read More »

Da li se Kur’an smije učiti u ležećem položaju?

PITANJE: Da li se Kur’an smije učiti u ležećem položaju, naprimjer, u krevetu prije spavanja? ODGOVOR: Nema smetnje da se Kur’an uči u ležećem položaju. Kada Uzvišeni Allah spominje svojstva vjernika, navodi da oni Allaha spominju i stojeći i ležeći. Uzvišeni Allah, u suri Alu Imran, rekao je: “U stvaranju ...

Read More »

Hadis za one koji su izgubili nadu!

Ako ste razočarani, pročitajte ovaj hadis: Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Na Sudnjem danu će pred svim ljudima biti prozvan čovjek iz moga ummeta, i pred njim će se razviti 99 registara njegovih djela, a svaki registar je dug dokle ljudski pogled dopire. Zatim će mu Allah reći: ‘’Da li negiraš ...

Read More »

Ljepota Poslanikovih s.a.v.s. riječi

U svijetu književnosti naviknuti smo na umijeće izražavanja, na kreiranje prelijepih metafora, izraza, opisa i svega drugog što književnost nudi. Svi imamo omiljenu pjesmu, priču, autora, svi imamo par citata u  glavi o kojima razmišljamo i svi imamo poneki stih koji pjevušimo ili recitujemo. U oblasti islamske znanosti jedna grana ...

Read More »

Šta trebamo znati o riječima haseneh, afijeh i selam?

Kod nas je obično praksa da se tumače i pojašnjavaju kur'anski ajeti i hadisi, povodi i uzroci njihovog objavljivanja i nastajanja, te mišljenja poznatih mufesira i muhaddisa o značenjima pojedinih kur'anskih I hadiskih fraza i izraza. Mi ćemo ovom prilikom napraviti kraću analizu nekoliko hadiskih predaja, te pojasniti značenje nekolicine ...

Read More »
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.