Home / Tag Archives: dunjaluk

Tag Archives: dunjaluk

Kakve posljedice sa sobom nosi ogovaranje

Svako ljudsko djelo ima svoje posljedice. Ne voditi računa o posljedicama svojih djela označava prvorazredni nema i neozbiljnost koju sebi jedan vjernik ne može dopustiti. Upravo će nas spoznaja posljedica djela spriječiti da ta djela uporno radimo. Kada je u pitanju ogovaranje, tri posljednice su neminovne: Sramota i poniženje na ...

Read More »

Kako prevazići dunjalučke teškoće i izazove?

Dunjaluk je mjesto kušnje, teškoća i izazova. Sa ovim se svi ljudi susreću. Islam nam daje i načine kako da prevaziđemo ovodunjalučke kušnje. Vjera je ta koja daje smisao čovjekovom životu čak i u najtežim životnim situacijama. U ovom kratkom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima ...

Read More »

Zašto je u Kur'anu dunjaluk uspoređen sa vodom?

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo.“ Al-Kahf – Pećina 45. Kur'an Kerim je uporedio ovaj život na dunjaluku sa vodom koja napaja sva živa bića na više mjesta, pa ...

Read More »

Dunjaluk je prolazan fokusirajmo se na ahiret

“I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!” (Kur'an, 28:88) “Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Kur'an, 55:26-28) ...

Read More »

Apokrifni hadisi o Muhammedu, a.s.: “Da nije tebe, ne bi bio stvoren ni dunjaluk”

1. Da nije tebe,238 ne bih stvorio ni ostale svjetove (nebeska tijela)! Ovaj hadisi-kudsi, također, nema nikakva osnova, prema hadiskim stručnjacima, sa merfu’-predanjima koja se vežu za Vjerovjesnika, s.a.v.s. Sagani, Sehavi i Ševkani kategorički tvrde da se radi o apokrifnom predanju.239 Imam Ed-Dajlemi bilježi, također, predanje Ibn Abbasa, r.a.: „Došao mi je Džibril ...

Read More »

Četvorica Poslanika koja će svjedočiti protiv nas

U jednom od hadisa se navodi da će se četvoricom (poslanika) svjedočiti protiv četiri(kategorije ljudi): 1.Biće pozvani bogataši i oni koji su na ovom svijetu imali udoban život, pa će biti upitani:” Šta vas je odvratilo od robovanja (ibadeta) Uzvišenom Allahu? “Oni će reći: “Dao nam je vlast i udoban ...

Read More »

Šta su ashabi i Poslanik voljeli od dunjaluka?

Sjedio je Allahov Poslanik s.a.v.s., sa ashabima r.a., te ih je upitao započinjući sa Ebu Bekrom: „Šta voliš od dunjaluka Ebu Bekre?” Odgovorio je: „Od dunjaluka volim tri stvari: Sjedenje sa tobom, gledanje u tebe i trošenje imetka na tebe.” „A ti Omere”? Omer reče: „Volim tri stvari: Naređivanje dobra ...

Read More »
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.