Home / Tag Archives: dunjaluk

Tag Archives: dunjaluk

Kur'an – najčitanija knjiga u historiji (VIDEO)

U ovom videu govorimo o Kur'anu kao najčitanijoj knjizi na Dunjaluku. Pokazat’ ćemo vam mnoge statistike i stvari koje su otkrili istraživači. Uporedit’ ćemo Kur'an i “druge knjige” koje se smatraju jednim od najčitanijih kako bismo pokazali veliku superiornost Kur'ana nad sim ostalim knjigama, kao Božiju knjigu objavljenu čitavom čovječanstvu. …

Read More »

Jeste li znali za ovoliki blagoslov i berićet Bismille

Jeste li znali za ovoliki blagoslov i berićet Bismille Rekao je šejh Eš-Ša’ravi: ”Ako si prilikom svakog dobrog djela koje si učinio, proučio: ”Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) – znaj da ćeš, također, na Sudnjem danu, kada ti bude data knjiga tvojih djela i kada je budeš htio čitati, …

Read More »

Ibn Kajjim – O džennetskim baštama na dunjaluku

Jedno od djela koje sa sobom nosi slast i užitak koje ne nosi niti jedno drugo djelo jeste stalno i konstantno spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha. Kada čovjek ne bi imao nikakve druge nagrade za zikr osim slasti pri zikru i spominjanju Uzvišenog Allaha, i kada njegovo srce ne bi …

Read More »

Kakve posljedice sa sobom nosi ogovaranje

Svako ljudsko djelo ima svoje posljedice. Ne voditi računa o posljedicama svojih djela označava prvorazredni nema i neozbiljnost koju sebi jedan vjernik ne može dopustiti. Upravo će nas spoznaja posljedica djela spriječiti da ta djela uporno radimo. Kada je u pitanju ogovaranje, tri posljednice su neminovne: Sramota i poniženje na …

Read More »

Kako prevazići dunjalučke teškoće i izazove?

Dunjaluk je mjesto kušnje, teškoća i izazova. Sa ovim se svi ljudi susreću. Islam nam daje i načine kako da prevaziđemo ovodunjalučke kušnje. Vjera je ta koja daje smisao čovjekovom životu čak i u najtežim životnim situacijama. U ovom kratkom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima …

Read More »

Zašto je u Kur'anu dunjaluk uspoređen sa vodom?

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo.“ Al-Kahf – Pećina 45. Kur'an Kerim je uporedio ovaj život na dunjaluku sa vodom koja napaja sva živa bića na više mjesta, pa …

Read More »

Dunjaluk je prolazan fokusirajmo se na ahiret

“I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!” (Kur'an, 28:88) “Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Kur'an, 55:26-28) …

Read More »