Home / Tag Archives: allah dz s

Tag Archives: allah dz s

Propisi o Bajramu i Bajram namazu

Po pitanju bajrama i bajram-namaza ukratko ćemo spomenuti sljedeće propise: Okupati se, namirisati i obući naj­ljepše odijelo Džafer b. Muhammed prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s. a. w. s, svakoga bajrama oblačio najljepše odijelo (jemenski ogrtač). Ovo prenose Šafija i Begawi. Hasan es-Sebt je rekao: “Allahov Poslanik ...

Read More »

Ispunimo posebne dane ibadetom posta, namaza, učenja Kur'ana

Odazivam Ti se Gospodaru, odazivam…! Danas ću “sa mape” svojih obaveza izbrisati sve smjerove osim jednog, onog prema Časnom hramu, gdje lica svoja u molitvama okrećemo, tamo gdje je izvor čiste vjere, upute cijelom čovječanstvu, odakle zlatno sunce obasjava cijeli svijet… Ya Rabbi, iako nisam Tvoj gost, ni hadžija ni ...

Read More »

Propisi o kurbanu

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje”. Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu. Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Uzvišenom Gospodaru. A Gospodar svjetova propisao je ovaj ibadet jer ga voli i učinio ga ...

Read More »

Hutba o Kurbanu 2018.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova na blagodatima Upute i sposobnosti  razlikovanja dobra od zla. Samo Njemu ibadete činimo, Njemu, Svemilosnome i Onome koji mnogo prašta od grijeha se kajemo, u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo. Bože, ukaži svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu kao što si je ukazao ...

Read More »

Čežnja za Mekkom

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prije nego što dođeš u Mekku moraš znati da iz nje možeš otići kad god želiš, ali Mekka tebe neće napustiti nikada. Spakovat ćeš je u ”kofer” svoga srca, ukrcat ćeš se sa njom u avion, skrivat ćeš je od ...

Read More »

Ljubav prema Uzvišenom

Najbolja i najuzvišenija je ljubav prema Allah Uzvišenom, a samo je On u srce mogao uliti takvu ljubav, iskrenost, poštovanje, pokornost, poniznost i robovanje. Ljubav prema Njemu je duša imana i dobrih djela, ona je temelj snažne vjere i predanosti na Njegovom putu i najčistija nit prema Bliskome. U hadisu ...

Read More »

Allah zna šta je za nas najbolje

Allah, s.v.t., nam govori da je Musa, a.s., pobjegao iz Egipta nakon što je slučajno ubio nekoga, otišao je u stanju straha, ne znajući kamo ide ili šta će raditi. Bio je ranjiv, izolovan i zbunjen. U tom trenutku je rekao: …Gospodar moj će mi pokazati Pravi put! (el-Kasas, 22.) Ponekad ...

Read More »

Čežnja za Mekkom

Prije nego što dođeš u Mekku moraš znati da iz nje možeš otići kad god želiš, ali Mekka tebe neće napustiti nikada. Spakovat ćeš je u ”kofer” svoga srca, ukrcat ćeš se sa njom u avion, skrivat ćeš je od snaga sigurnosti i carina. Osjećat ćeš sreću što si ”ukrao” ...

Read More »

Razgovaraš li sa Allahom?

Čovjek je u svojoj osnovi društveno biće. To znači da on ima potrebu socijalizacije – društvenog vezivanja i komunikacije sa drugima. To mu pomaže da rješava svoje životne probleme. Inače, život se sastoji od mnoštva različitih problema i pokušaja njihovog rješavanja. Da bi živio ugodan život, čovjek ima potrebu da ...

Read More »

Pouke kazivanja o Jusufu, a.s.

Kur'anska kazivanja su najljepša kazivanja, oličenje su ushićenja, uzbuđenja, rječitosti, konstrukcije, sistematičnosti. U Kur'anu se kaže: „Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo.“ Potrebno je razmišljati o Kur'anu i njegovim porukama, kako bismo osjetili istinsku ljepotu i kako bismo slijedili Pravi put. Jedna od kur'anskih sura, kur'anskih kazivanja, koje obiluje poukama ...

Read More »