Home / Sudski tumač u Cazinu – lista stalnih sudskih tumača
Sudski-tumac-cazin

Sudski tumač u Cazinu – lista stalnih sudskih tumača

Ukoliko vam je potreban sudski tumač u Cazinu i trebate ovjereni prijevod vaših dokumenata sa i na strane jezike kao što su: Njemački, Engleski ili Slovenski, možete se obratiti ovlaštenim licima koji su navedeni u tabeli ispod.

sudski tumač u Cazinu

Ime i PrezimeAdresaTelefonJezik
Omanović IbrahimPatriotske lige BiH 15 Cazin037 514 123
061 718 221
ENGLESKI
Bajrić AzraDarivalaca krvi 1 Cazin061 770 609NJEMAČKI
Čataković HasibPolje 294 Cazin061 765 336NJEMAČKI
Zlatarević Jasmina5. korpusa bb Cazin 062 149 595NJEMAČKI
Hadžić SulejmanNurije Pozderca bb Cazin061 049 569SLOVENSKI

Ako vam je potreban sudski tumač u Cazinu na pravom ste mjestu. Usluga sudskog tumača podrazumijeva prijevod i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom i potpisom istog. Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prijevod dokumenta i garantuje da je prijevod istovjetan sa originalom.  Datum posljednjeg ažuriranja: 11.08.2015. godine. Ažuriranje listi u Federaciji BiH, vršit će se svakih 60 dana.

Lista je preuzeta sa stranice Federalnog ministarstva pravde FBiH www.fmp.gov.ba