Home / USK Vijesti / SDA Cazin: Plaćanje komunalnih naknada ne može biti uslov za registraciju vozila

SDA Cazin: Plaćanje komunalnih naknada ne može biti uslov za registraciju vozila

Vlada USK na čelu sa premijerom Huseinom Rošićem je usvojila izmjene zakona o komunalnom redu i uputila u Skupštinsku proceduru!

Na ovaj način će se konačno ukinuti diskriminirajuce stvari kao što je uvjetovanje građana da moraju platiti komunalne naknade kao uslov registracije svog motornog vozila.

Kao klub vijećnika u Gradskom vijeću Cazin smo još od usvajanja odluke u Vijeću bili protiv ove odluke i ovih nameta.

Konstantno smo ukazivali da je financiranje javne komunalne potrošnje iz džepova građana potpuno nepotrebno,jer postoje prihodi u JU Komunalni fond koje građani pune kroz druge vidove poreza i taksa.

Posebno smo ukazivali na protuustavne odredbe kojima se uslovljava jedna obaveza drugom. Pozdravljamo donošenje izmjene ovog zakona u interesu svih građana USK.

Klub vijećnika SDA će u Gradskom vijeću Cazin pokrenuti inicijativu za ukidanje odluke o financiranju javne komunalne potrošnje, kao nepotrebne u smislu da građani financiraju putem komunalne naknade.

Izvor: PRESS GO SDA CAZIN/radio krajina

Inline
Hvala Vam što nas podržavate.
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.