Home / Religija / Naša Nova hidžretska godina je ubrzo !Jeste li djetetu kupili paketić?

Naša Nova hidžretska godina je ubrzo !Jeste li djetetu kupili paketić?

Naša Nova hidžretska godina je ubrzo !Jeste li djetetu kupili paketić? Podijeli ovaj članak kako bi i drugi znali i možda budete sebeb da obraduje se neko dijete…
Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 21. septembra. Muslimanski
kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.
Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak
računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu.
Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.
Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili
Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji na njega, napustio noću
svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.
Nova hidžretska godina, četvrtak, 21. septembar 2017

ljepota-islama.net/radio krajina