Home / USK Vijesti / I pored milionskih donacija, Kantonalna bolnica u Bihaću u milionskim dugovima i traži nova zaduženja: Objavljujemo kompletan spisak donatora!

I pored milionskih donacija, Kantonalna bolnica u Bihaću u milionskim dugovima i traži nova zaduženja: Objavljujemo kompletan spisak donatora!

Milioni maraka obaveznog zdravstvenog osiguranja se troše svake godine za kupovinu reagensa koji se koriste u laboratorijama pri analizama krvi, tkiva ili hormona. Kupovina reagensa se vrši javnom nabavkom jer je tako predviđeno Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (BiH), a najveću šansu da sklopi ugovor ima proizvođač opreme za koju se reagensi i nabavljaju. Kako bi na tenderima lakše došli do pobjede, neki od tih proizvođača ili njihovi zastupnici koriste sistem donacija.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) tražio je podatke o doniranoj medicinskoj opremi od 34 bh. bolnice za period od 2010. do 2017. godine. U bazi možete pronaći podatke o donacijama privatnih firmi, organizacija i udruženja za 32 bolnice.

Prema prikupljenim podacima, bh. bolnicama je donirana oprema u vrijednosti od 176 miliona maraka. Među donatorima su i veleprometnici medicinskom opremom koji su u sedam bolnica poklonili opremu vrijednu 2,2 miliona maraka. Nakon toga su sa istim bolnicama zaključili ugovore o nabavci reagensa i potrošnog materijala za tu opremu u vrijednosti 14,7 miliona maraka.


Najveći broj ugovora je zaključen ili nakon otvorenog postupka u kojem su ti donatori bili i jedini ponuđači ili pregovaračkim postupkom, uz obrazloženje da se radi o ekskluzivnim pravima. Dobavljači nisu uvijek ekskluzivni, ali da su uredili tržište, ograničavajući zastupnike i prometnike regionalno kako jedni drugima ne bi bili konkurencija.

U Agenciji za javne nabavke BiH kažu da ovakvo poslovanje nije u skladu sa Zakonom koji predviđa jednak tretman svim dobavljačima. Smatraju da ugovorno tijelo ima obavezu razmotriti i ispitati tržište za nabavku potrošnog materijala za donirane aparate. Međutim, takva obaveza nije jasno definisana Zakonom pa se u praksi i ne primjenjuje.

Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ iz Bihaća je od 32 donatora dobila medicinsku opremu vrijednu 5.562.472 KM.