Home / Religija (page 94)

Religija

Četvorica Poslanika koja će svjedočiti protiv nas

U jednom od hadisa se navodi da će se četvoricom (poslanika) svjedočiti protiv četiri(kategorije ljudi): 1.Biće pozvani bogataši i oni koji su na ovom svijetu imali udoban život, pa će biti upitani:” Šta vas je odvratilo od robovanja (ibadeta) Uzvišenom Allahu? “Oni će reći: “Dao nam je vlast i udoban ...

Read More »

Istinita priča sa hadža: Melek smrti na izlazu broj devet

Šejh Abas Betavi, n jednom od druženja sa omladinom, ispričao je slučaj koji se desio njegovom prijatelju a koji je od učenih ljudi, u tavafu pored Kabe … Njegov prijatelj ispričao je šejhu Abasu sljedeće: “Dok smo tavafali oko Ka’be (kružili, tavaf činili), primijetio sam djevojku, kako priča na mobitel. ...

Read More »

Kakav je stav islama o uklanjanju ili skraćivanju obrva?

PITANJE: Kakav je stav islama o uklanjanju ili skraćivanju obrva? ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je spomenuo čupanje obrva. Prokleo je ženu koja drugoj čupa obrve i onu koja to radi sama sebi. Ovaj čin spada u velike grijehe. Žene to rade uglavnom zbog uljepšavanja. Međutim, kada bi to ...

Read More »

Šta su ashabi i Poslanik voljeli od dunjaluka?

Sjedio je Allahov Poslanik s.a.v.s., sa ashabima r.a., te ih je upitao započinjući sa Ebu Bekrom: „Šta voliš od dunjaluka Ebu Bekre?” Odgovorio je: „Od dunjaluka volim tri stvari: Sjedenje sa tobom, gledanje u tebe i trošenje imetka na tebe.” „A ti Omere”? Omer reče: „Volim tri stvari: Naređivanje dobra ...

Read More »

Poučna priča: Djevojčica koja je tražila Sreću

Bila jednom jedna mala djevojčica koja je željela da pronađe Sreću. Znala je da je čeka dug put do Sreće, tako da je spakovala pun kofer sendviča i sokova. Kada je otišla oko tri bloka dalje od svoje kuće, srela je jednu staricu. Starica je sjedila u parku i posmatrala ...

Read More »

Kad bi znali od čega sve sadaka štiti, dijelili biste je svaki dan!

U našoj vjeri, odnosno Šerijatu, postoje vjerski propisi, među kojima su propisi sadake i zekata. Zekat je opće poznata stvar. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,:“Doista im je Allah propisao imetak u njihovom imetku, koji se uzima od njihovih bogatih (muslimana), pa se vraća (daje) njihovim siromašnim (muslimanima).“ (El-Buhari i Muslim). Ovaj ...

Read More »

Kako je Poslanik, s.a.v.s, tražio zaštitu od iskušenja?

Poslanikova, s.a.v.s., supruga, Aiša, r.a., prenijela je hadis, koji je zabilježio imam Muslim, a u kojem se navodi: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je učio ove dove: Allahumme inni e’uzu bike min fitneti-n-nari, ve azabi-n-nari, ve fitneti-l-kabri, ve azabi-l-kabri, ve min šerri fitneti-l-gina ve min šerri fitneti-l-fakri. Ve e’uzu bike min šerri ...

Read More »