Home / Religija (page 91)

Religija

Ti koji postiš, ne zapostavljaj nešto što se zove DOVA!

Došlo je u vjerodostojnoj predaji od Poslanika, s.a.v.s., da se dova postača ne odbija. Zašto? Zato što, u tim trenutcima pred iftar, nakon što si od zore pa do zalazaka sunca ostavio sve u ime Allaha: hranu, piće, užitak, ružan govor..znači sve si ostavio kako bi postigao Allahovo zadovoljstvo i …

Read More »

Želiš li da za post dobiješ dvostruku nagradu posta?

Ukoliko želiš, onda poslušaj šta poručuje Muhammed, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Zejd ibn Halid el-Džuhenij, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko pripremi iftar postaču imat će nagradu kao i sam postač a da se postaču nimalo ne umanji njegova nagrada”. U drugom …

Read More »

Želiš li da za post dobiješ dvostruku nagradu posta?

Ukoliko želiš, onda poslušaj šta poručuje Muhammed, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Zejd ibn Halid el-Džuhenij, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko pripremi iftar postaču imat će nagradu kao i sam postač a da se postaču nimalo ne umanji njegova nagrada”. U drugom …

Read More »

Dvije velike greške prilikom odlaska na iftar

Prilikom pripreme iftara za postača/e i prilikom odlaska kod nekog na iftar potrebno je paziti da se ne urade dvije krupne stvari: – Da se uzvraća na iftar radi sramote ili grižnje savijesti. To znači da pozovemo na iftar nekog ko je nas prije pozvao i da mu se odužimo …

Read More »

Jeste li znali da post briše prethodne grijehe?

Post briše prethodne grijehe U dva Sahiha je zabilježeno od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se, biće mu oprošteni prethodni grijesi.”(Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Nesai) Znameniti suvremenik, šejh Abdullah Siradžuddin rahimehullah, …

Read More »

Kad ti u Ramazanu bahne Melek smrti!?

A zna se desiti Allaha mi. Ko ti garantuje da ćeš dočekati Ramazanski bajram sa svojima u kući, prijateljima i rodbinom? Niko, Melek smrti može da dođe u svakom trenutku, ne bira vrijeme, godine, vjeru, naciju ni spol, njega zanima samo jedno, tvoja DUŠA. Lijepo si je dobio na poklon …

Read More »

Kako muslimani poste u područjima gdje sunce nikada ne zalazi ?

Muslimani koji žive na Artičkom krugu suočavaju se jednim od najizazovnijih uslova za ramazana jer dan traje 24 sata. Područja uključujući Laponiju, Finsku i Švedsku tokom ljetnih mjeseci doživljavaju malo ili gotovo nikako zalaske Sunca. Muhammed iz Finske kaže: “Post počinje u 1:35 sati ujutro i završava se u 12:48 …

Read More »