Home / Religija (page 81)

Religija

Sura koja je osijedila Poslanika, a.s.

Hud je mekkanska sura, objavljena nakon sure Junus i ima 123 ajeta. Brojne su kur'anske sure koje nose imena vjerovjesnika i poslanika, a ovdje imamo tri poglavlja koja dolaze jedno za drugim: Junus, Hud i Jusuf. Ove tri sure imaju više međusobnih sličnosti. To su prve sure u Kur'anu nazvane ...

Read More »

Dove protiv tuge, potištenosti, zabrinutosti i žalosti

DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I ŽALOSTI PRVA DOVA “Allahumme inni ‘abduke-ibnu ‘abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-‘ilmi-l-gajbi indeke, en tedž ‘ale-l-Kur’ane ...

Read More »

Kurban Bajram 2016 – ponedjeljak, 12. septembar

Kurban ili Hadži bajram – veliki su mubarek dani, dani velikog Božijeg dobra. Kurban bajram se klanja 12. septembra u ponedjeljak 2016 godine. Muslimani u BiH i svijetu u ponedjeljak, 12. septembra, dočekuju jedan od dva najveća blagdana, Kurban-bajram. Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Bajram-namaz u Cazinu bi trebao ...

Read More »

Još nisu došli po mene

Prije nekoliko dana sam razgovarao sa jednom majkom čija kćerka je prilično mlada umrla. Iza sebe je ostavila majku i dvoje djece. Njezina majka mi je opisala posljednje trenutke njezina dunjalučkoga života. Kaže da ju je pred samu smrt hrabrila da izgovara ime Uzvišenoga Allaha i uči dove. Učila je ...

Read More »

Žena simbol pobožnosti i darežljivosti

Pripovijeda se da je u vrijeme Musaa, a.s., živio bračni par koji je bio iznimno siromašan. Njihovo siromaštvo dugo je potrajalo i od njega su se branili jedino vjerničkim saburom. Dok su jedne noć ležali u postelji, žena je upitala muža: ”Zar Musa, a.s., nije Allahov poslanik i zar Allah ...

Read More »

Pokuđeni postupci prilikom upućivanja dove

Pored lijepih postupaka prilikom učenja dove, postoje stvari koje je ružno (pokuđeno) činiti prilikom dove, kao što su: – Opterećavati se rimovanjem dove. (Še'nud-dua. Imam Buhari posebno je poglavlje u svome Sahihu posvetio ovoj pokuđenoj stvari) Ibn Abbas je rekao jednom od ashaba: “…pazi na rimovanje prilikom dove, te ga se kloni. Dok ...

Read More »

Ibn Kajjim- Grijeh koji te može uvesti u Džennet

Kada Uzvišeni Allah želi nekom Svom robu dobro, On mu otvori vrata kajanja, tevbe, poniznosti, skrušenosti, svijesti o Allahovoj nadmoći i neovisnosti i svom siromaštvu i neznatnosti, svijest o tome da pomoć traži jedino od Njega Uzvišenog. Otvori mu vrata bježanja Njemu, trajne poniznosti, dove i približavanja Njemu dobrim djelima. ...

Read More »

Naklanjavanje namaza propuštenih u prošlosti

Pitanje: Esselamu alejkum! Da li se mogu i da li smo dužni naklanjati namaze propuštene u mladosti? Da li nam pri tome može pomoći i klanjanje nafila? Odgovor: Esselamu alejkum! Propuštene namaze treba naklanjati, osim ako je riječ o godinama propuštanih namaza, tada je dovoljno učiniti iskrenu teobu i nastaviti ...

Read More »

Na koja vrata šejtan dolazi kod vas?

Šejtan nam dolazi na različite načine zavisno od našeg stanja. Kada smo imanski jaki, on nam dolazi kroz oholost i samodopadljivost. On pokušava da učini da budemo zadovoljni svojim djelima, da povjerujemo kako smo savršeni, superiorni i da drugi moraju da se promijene. Počinjemo da djelujemo kao haram policija. Iako ...

Read More »