Home / Religija (page 81)

Religija

Kur'an liječi sve…

Osnova svakog liječenja je Kur'an, kao primarno sredstvo, a zatim se pristupa ostalim medikamentima. Ovaj princip se primjenjuje na sve vrste bolesti, kako psihičke tako i na one fizičke. Neki vjeruju da osobe čija je bolest tjelesna treba da idu u bolnice radi izlječenja, dok bi oni koji su psihički ...

Read More »

Razlozi širenja sihra

Sihri i sihirbazi su se među ljudima proširi zbog sljedećih razloga: Neznanje o Allahovoj vjeri i neznanje o stvarnosti sihra, sihirbaza, vračara i sl. Slabost vjerovanja i manjak svijesti o Allahu, a onaj sahir koji nema vjerovanja daje prednost širku nad vjerovanjem, griješenju nad pokoronošću, ovome svijetu nad onim. Takvom ...

Read More »

Tajne i ljepote Hadždža

Hadž je ibadet u kome su ukomponirane sve komponente čovjekovog fizičkog, psihičkog, duhovnog i materijalnog bića. On je svojevrsna sinteza svih njegovih osobina i kvaliteta. Nije, onda, ni čudo što je tako pozicioniran u islamskom učenju. Hadžski obredi njedre takve doživljaje koje nije moguće oćutiti u nekim drugim obredima, ali, ...

Read More »

Šta je Muhammed,a.s. učio prilikom posjete mezarju?

Poznato je da je Muhamed, a.s., često posjećivao kabure svojih umrlih drugova i rodbine. Interesuje me šta je on tom prilikom učio na kaburu, i ima li o tome neka vjerodostojna predaja ? ODGOVOR: Nepobitno je utvrđeno da je Muhamed, a.s., posjećivao kaburove svojih umrlih. Zabilježeno je u više predaja ...

Read More »

Plakanje za umrlim

Prenosi se daje Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: – Kad je Sa'd ibn Ubada bio bolestan, došao mu je u posjetu Božiji Poslanik, a.s . , sa Abdurrahmanom ibn Avfom, Sa’ dom ibn Ebu Vekkasom i Abdullahom ibn Mesudom. Kad su ušli kod njega, zatekli su ga bez svijesti. ‘Je ...

Read More »

Tespih, ilakanje i dobročinstvo računaju se sadakom

Od Ebu Zerra, r.a. , se prenosi da su neki ljudi, ashabi Božijeg Poslanika, a.s., rekli Poslaniku, a.s.: – Božiji Poslaniče! Bogati odnesoše nagrade! Oni klanjaju kako mi klanjamo, poste kako mi postimo, a od viška svojeg imetka daju sadaku! Poslanik, a.s., reče: “Zar vama Allah nije dao nešto što ...

Read More »

Deset predivnih islamskih izreka o braku

– Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Muhammed, s.a.v.s. – Zabranjena (haram) ljubav je poput slane morske vode. Bez obzira koliko je piješ, ona ne može utoliti tvoju žeđ. Halal ljubav je poput bistre izvorske vode, donosi dobro i utoljuje žeđ. – Šta je prava ...

Read More »

Kako je Kur'an pomogao mom bolesnom sinu

„Moj najmlađi sin Halid je nakon rođenja morao biti smješten na odjel intenzivne njege, zbog problema s srcem i disanjem. Sjedio sam s sinom u krilu i učio mu Kur'an. Završio sam s učenjem Kur'ana, a medicinska sestra mi je prišla i rekla da se tokom učenja Kur'ana normalizovao rad ...

Read More »