Home / Religija (page 5)

Religija

Da li ste zaboravili na ovu zaštitu od nedaća i problema?

Elhamdulillah na svemu što me je povrijedilo manje nego što me je moglo povrijediti. Estagfirullah za svaki grijeh koji je bio gori nego što sam pretpostavljao. La havle ve la kuvete illa billah za svaki trenutak koji sam uzimao zdravo za gotovo i SubhanAllah za svaku ljepotu koju nisam uspio cijeniti. Allahu ekber za svako ...

Read More »

Poslanikov edeb – Ti si doista najljepše ćudi!

U četvrtom ajetu sure Nun Kur'an za Muhammeda, a.s., kaže da je najljepše ćudi, ahlaka, edeba. Tumačeći ovaj ajet, komentatori Kur'ana su naveli brojne predaje koje opisuju našeg Poslanika, a.s. Tako se, na primjer, kaže da su mu, dok je bio na mi'radžu bili predstavljeni ključevi nebesa i zemlje, ali ...

Read More »

Najdraži Allahu su oni koji najviše koriste ljudima

Poslanik, a.s., je rekao: „Najdraži robovi Uzvišenom Allahu su oni koji najviše koriste Njegovim stvorenjima.“ (El-Džamiu's-Sagir, 217) U predaji Ebu Ja'le se kaže: „Sva stvorenja su robovi Allaha, a najdraži Njemu su oni koji im najviše koriste.“ Taberani bilježi ovu predaju: „Najdraži ljudi Allahu su oni koji najviše koriste drugim ...

Read More »

Ne očajavaj ako ti dove još nisu primljene

Poslanik, a.s., je rekao: “Kada rob uputi dovu pa mu ne bude uslišana, upiše mu se jedno dobro djelo.” (El-Džamiu’s-Sagir, 603) Pod izrazom “rob” podrazumijeva se musliman, s obzirom na to da je on taj kome se bilježi dobro djelo. I ako mu ne bude uslišana dova tj., ne bude ...

Read More »

Kako prevazići dunjalučke teškoće i izazove?

Dunjaluk je mjesto kušnje, teškoća i izazova. Sa ovim se svi ljudi susreću. Islam nam daje i načine kako da prevaziđemo ovodunjalučke kušnje. Vjera je ta koja daje smisao čovjekovom životu čak i u najtežim životnim situacijama. U ovom kratkom animiranom videu, govorimo upravo o sedam stvari koje pomažu vjernicima ...

Read More »

Da li ste znali ove zanimljivosti vezane za Kur'an

Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, koja ima 286. ajeta. Najkraće sure u Kur’anu su: El-Asr, El-Kevser, i En-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta, sura El-Kevser ima 37 harfova. Najduži ajet u Kur’anu je ajet o dugu u suri El-Bekare, 282, on sadrži više od 31 fraze. Najkraći ajet je ...

Read More »

Tri preporuke za naše vrijeme

Plemeniti Poslanik, a.s., uči nas da oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan govore dobro ili da ćute. Allah, dž.š., kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. ...

Read More »

Mjesec rebiul-evvel – sjećanje na najboljeg učitelja

U susret mevludu Nalazimo se u mjesecu rebiul-evvelu, mjesecu u kojem je rođen naš životni uzor i najbolji učitelj – Muhammed, a.s. Širom naše lijepe Bosne i naših džemata u zemlji i dijaspori održavaju se razne sesije, tribine, svečani mevludski programi, promocije knjiga, te korisna predavanja o Allahovom poslaniku Muhammedu, ...

Read More »

Allah voli poslanika Muhammeda a.s. a vole ga i vjernici

Kolika je ljubav i pažnja Uzvišenog Allaha, dž.š., prema Muhammedu, a.s., najbolje svjedoči 43. ajet sure Et-Tevbe. Naime, Muhammed, a. s., dozvolio je licemjerima iz Medine da izostanu od jednog vojnog pohoda. Nakon toga objavljen je ovaj ajet u kojem Allah, dž.š., kaže: “Allah ti je oprostio što si dozvolio ...

Read More »
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.