Home / Religija (page 5)

Religija

Kako istigfar ( traženje oprosta ) može pomoći?

Jedan od primjera, kako vam istigfar može promijeniti život! Bračni par, nakon što su zapali u mnoge probleme: bračne, finansijske, problemi sa djecom, obratili su se lokalnom imamu za savjet. On im reče:”Djeco moja, donosite svaki dan što više istigfar (znači, govorite skrušena srca:estagfirullah-Allahu moj, oprosti mi), i vidjet ćete ...

Read More »

Tri velike opasnosti na koje nas je upozorio Muhammed, s.a.v.s.

Poslanik a.s.je rekao: „Bojim se za svoj ummet, poslije mene, za tri stvari: zablude u koju će ih odvesti strasti, slijeđenje prohtjeva stomaka i spolnog organa te nemara nakon spoznaje (El-Džamiu’s-Sagir,278) Poslanik a.s. nas riječima“poslije mene“ obavještava da se navedene tri stvari neće desiti za vrijeme njegovog života, s obzirom ...

Read More »

Muderisova hutba: Deset šejtanovih zamki čovjeku (II dio)

Braćo i sestre u islamu! U drugoj hutbi zaredom uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć govorim na temu Deset šejtanovih zamki. U prošloj hutbi sam pojasnio prvh pet šejtanovih zamki, a danas ću inša-Allah govoriti o preostalih pet. Poziv razgolićavanju: Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 27. ajetu Sure El-A’raf: يَا ...

Read More »

Poslanikova unutrašnja politika: Otklanjanje mržnje

Izvanredan državnik je onaj koji zna kako će prevladati mržnju sunarodnika koji ga mrze,iskorijeniti zlobu iz njihovih grudi,a na njeno mjesto položiti ljubav i poštovanje. To je ono za šta se Allahov Poslanik,a.s.,zalagao.Treba vidjeti kako je on postupio prema Ebu Sufjanu,vođi kurejšijskog otpora,čije je srce bilo ispunjeno mržnjom prema Muhammedu ...

Read More »

Važnost kur’anskih kazivanja u odgoju i obrazovanju

Koliko su i zašto važna kazivanja koja se spominju u Kur’anu, pogledajmo nastavku. Važnost Kuranskih kazivanja Objašnjavaju osnovne temelje na kojima počiva poziv Allahovoj vjeri i osnovna načela radi kojih je poslat svaki poslanik. „Prije tebe nijdnog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene,zato se ...

Read More »

Istinski vjernik je milostiv prema grešniku

Ko dozna tajna robova a ne usvoji božansku milost, njegovo saznanje bit će mu smutnja i uzrok privlačenja teške nesreće. Prvo, čovjek ne smije sebe postaviti za kadiju i dželata nad Allahovim stvorenjima, niti umisliti da on treba uspostavljati pravdu između ljudi. Nasuprot, čovjek treba da na ovom stupnju, sebi ...

Read More »

Strpljivost na iskušenjima

Ne smatraj neugodnim pogađanje neugodnosti dokle god si u ovoj Kući. Ona samo pokazuje ono što stvarno jeste. S imenom Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! Nakon što se rob pokaje, preda, osloni,očisti, razmisli i iskoristi vrijeme, svejtlo imana počne svjetlucati u njegovom srcu i on započne putovanje. Na jednom drugom mjestu Šejh ...

Read More »

Budi sa Allahom, “naći” ćeš Ga sa sobom

Budi sa Allahom, “naći” ćeš Ga sa sobom. Ne boj se nikoga i ničega osim Njega. Jer nemoguće je biti sa Njim, a propasti. Allaha mi Velikog, nema šanse! Ne misli da ćeš bježanjem od istine, istinu moći sakriti – Allah će istinu uvijek objelodaniti. Ne misli da ćeš varanjem ...

Read More »