Home / Religija (page 5)

Religija

Muderrisova dova iz Harema Kabe

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim! Bismillahir-rahmanir-arahim! Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, na bosanske šehide i gazije i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana! Allahu, Gospodaru nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ...

Read More »

Kakav je odnos bio Poslanik a.s., sa siročadima i siromašnim udovicama

Svevišnji Allah upotpunio je prema nama Svoje blagodati upravo slanjem Svoga Poslanika i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s. On je bio milost svim ljudima i svjetovima! Uzvišeni Allah kaže o tome: „A Mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima!“ (El-Enbija, 107.) I on, Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim riječima i djelima, svojim cjelokupnim ...

Read More »

Nemoj nikada više vraćati siromahe sa naših vrata

Komentirajući zbirku hadisa Sahihul-Buhari, šejh Salih ibn Usejmin, Allah mu se smilovao i nagradio ga najvišim džennetskim deredžama, ispričao je sljedeću poučnu priču: ”Pričao mi je musliman koji je kod mene pouzdan i povjerljiv, da je zabranio svojoj ženi da otvara vrata i udjeljuje sadaku bilo kojem prosjaku i siromahu koji ...

Read More »

Želite li na Ahiretu biti u društvu Poslanika, s.a.v.s.?

Propustili smo priliku da budemo u njegovom društvu na ovom svijetu. Ali, nemojmo propustiti da ga vidimo na narednom. Neka je Allahov salavat i selam na posljednjeg poslanika, pečata svih poslanika i najboljeg od svih stvorenja, Muhammeda, s.a.v.s. Jednom je upitao mladića koji ga je služio: “Traži nešto od mene”. ...

Read More »

Ovo su djela od kojih će vaši mrtvi imati koristi

Primjeri dobrih dijela od kojih mrtvi imaju koristi: 1.Traženje oprosta za njih Rekao je Uzvišeni:”Oni koji poslije njih dolaze, govore:’Gospodaru naš ,oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla…”(El-Hašr,10) U hadisu kojeg prenosi Osman b.Affan, Allah sa njim bio zadovoljan, stoji:”Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ...

Read More »

Produktivnost kao osobina muslimana

Svjesni smo toga da nitko od nas nije savršen. Muslimani nisu savršeni, nemuslimani također nisu savršeni. Ono što nas razlikuje jedne od drugih na tom polju je naše nastojanje prema savršenstvu odnosno prema tome da budemo što bolje ljudsko biće koje se pozitivno ostvaruje u društvenom, emotivnom i poslovnom stanju, ...

Read More »

Kur'an liječi sve…

Osnova svakog liječenja je Kur'an, kao primarno sredstvo, a zatim se pristupa ostalim medikamentima. Ovaj princip se primjenjuje na sve vrste bolesti, kako psihičke tako i na one fizičke. Neki vjeruju da osobe čija je bolest tjelesna treba da idu u bolnice radi izlječenja, dok bi oni koji su psihički ...

Read More »

Žena – prvi stanovnik Mekke

Imam El-Buhari zabilježio je predanje u kojem stoji da se Ibrahim, a.s., zaputio iz Šama u današnje područje Meke. S njim su bili njegova supruga Hadžera i dojenče Ismail. Kad su stigli, Ibrahim ih ostavi na mjestu današnje Kabe, gdje tada nije bilo nikog, niti je postojao ikakav izvor vode. ...

Read More »

Bajramske ljepote

Božiji Poslanik je rekao: “Uzvišeni Allah u danima Ramazanskog i Kurban-bajrama spušta svoju milost na zemlju, zato izađite vani, pođite na namaz i krenite u zijaret kako bi vas dotakla Njegova milost.“ Neslućene ljepote, riječima nemjerljive, kriju se u danima Bajrama. Vjernici  mnogobrojnim ibadetima  veličaju svoga Gospodara, razmišljajući teže da postanu ...

Read More »