Home / Religija (page 5)

Religija

Kur'an treba razumijeti i živjeti

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Naučite Kur'an, učite ga i podučavajte druge Kur'anu.“ (Tirmizi) Prvi korak u učenju Kur'ana jeste naučiti kur'ansko pismo. Prenosi se da je Osman, r.a., kazao: „Najgori dan u mom životu je dan kada ne pogledam u Kur'an.“ A neki prethodnici su kazali da glasno učenje ...

Read More »

Posljedice činjenja grijeha

Kur’anski tekstovi su prepuni situacija koje ukazuju na nastranje šejtana da čovjeka zavede na stranputicu. Ukazujući na griješnost čovjeka Kur’an govori o stvarnosti koju mi označavamo grijehom. Naravno, grijeh ne mijenja prirodni poredak stvari. Bog dalje ostaje biti Gospodarom, a čovjek njegovim stvorenjem.Grijeh samo za čovjeka proizvodi određene posljedice. Vjernik ...

Read More »

Sadaka je zastor od vatre

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti. Riječ “pa ...

Read More »

O edebu i lijepim moralnim svojstvima

Hasan el-Basri je govorio: Da ispunim neku potrebu bratu muslimanu, draže mi je od i'tikafa mjesec dana. Neki čovjek ga je upitao o time sta pod tim lijepim moralnim svojstvima podrazumijeva, pa je kazao: darežljivost, praštanje i podnošenje. Hasan je govorio: Muškost čovjeka se ogleda u sljedećem: u iskrenosti u ...

Read More »

Koliko je važno čuvati pet dnevnih namaza

Važnost čuvanja namaza istaknuta je u više kur’anskih sura. Čuvanje namaza, njegovo skrušeno obavljanje i ustrajnost u njegovom praktikovanju imaju iznimno veliki značaj i zaslužuju našu posebnu pažnju. U arapskom jeziku se  za “namaz” koristi termin “salat” i ima dva značenja. U općem smislu dolazi u značenju dove a u ...

Read More »