Home / Religija (page 30)

Religija

Vrijednost sedžde

Prenosi M'adan ibn Ebi Talha El-J'amerij da je sreo Sevbana, r.a., oslobođenog roba Allahovog Poslanika, i da ga je upitao: ‘Obavjesti me o djelu koje ako budem činio Allah će me zbog njega uvesti u Džennet? Ili sam mu kazao: ‘Obavjesti me o Allahu najdražem djelu? Pa je šutao. Pa ...

Read More »

El-Fatiha sadrži sve što je čovjeku potrebno

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da je el-Fatiha najvrednija sura. Ebu Seid b. el-Mualla, radijallahu anhu, kazuje da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Poučit ću te el-Fatihi, najvrednijoj suri u Kur’anu. El-Fatiha se sastoji od sedam ajeta koji se ponavljaju, ona je glavni dio ...

Read More »

Da li je poslije gusula potrebno uzimati abdest?

PITANJE: Da li je poslije gusula potrebno uzimati abdest?  ODGOVOR: Gusul se uzima na dva načina, jedan je potpun, a drugi dovoljan. Potpuni gusul jest da se sa namjerom gusula spomene Allahovo ime, a potom se operu ruke i otklone se eventualne nečistoće sa tijela i opere se stidno mjesto, ...

Read More »

Zašto nam je propisan tespih/zikr?

Imam Buharija je svoje znamenito hadisko djelo Es-Sahih završio hadisom koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., a u kojem je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ”Dvije riječi lahke su na jeziku (lisanu), teške na mizanu (vagi), a drage Er-Rahmanu (Milostivom Allahu): subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-azim – Slava i hvala Allahu, hvala Allahu ...

Read More »

Šta ako neko nekome ne halali na dženazi?

  Zbog čega je bitno da se traži od nekog halala? Šta bude ako neko nekom ne halali, da li onaj ko halali ima nagradu kod Allaha dž.š. za to, i sl. Onaj ko halali svome bratu na ovome svijetu ima za to nagradu od Uzvišenog Allaha i to je ...

Read More »

Dva djela zbog kojih će najveći broj ljudi ući Džennet

Postoje dva djela, koja se prenose u vjerodostojnim izvorima, zbog kojih će najveći broj ljudi ući u Džennet, pa Uzvišenog Allaha molimo da nas okiti ovim svojstvima: – Bogobojaznost – Lijepo ponašanje Nagrade za lijepo ponašanje: – Najpotpunijeg imana je onaj koji je najljepšeg ponašanja. – Ljubav Poslanika, alejhi-s-selām, i ...

Read More »