Home / Religija (page 30)

Religija

Roditeljska dova

Roditeljska dova igra veliku ulogu u budućem životu djece. Ukoliko im želimo osigurati sigurnu budućnost moramo svoju djecu povjeriti Allahu Uzvišenom. U Njegovoj zaštiti i pod Njegovim okriljem im je najbolje. Dova je odraz naših prioriteta. Učimo dove za ono što nam je trenutno najvažnije u životu. Ako je ispravan ...

Read More »

Osobine i postupci su indikator kvalitete obavljenih namaza

Cilj ibadeta je da odgoji čovjeka i popravi njegovu dušu i ponašanje. U tom smislu Kur’an i sunnet su dva svijetla i svako ko ih prigrli Uzvišeni Allah ga uzima pod svoje okrilje. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe – brižan je, ...

Read More »

Sedam Poslanikovih s.a.v.s. naredbi

U jednom od hadisa nalazimo veoma interesantne Poslanikove, s.a.v.s., naredbe jednom od najpoznatijih ashaba… Ove naredbe su i danas i te kako aktuelne – ali nažalost često puta zapostavljene među muslimanima. Stoga je i ovo prilika da se podsjetimo da nas Poslanik, s.a.v.s., uči da volimo siromašne i da im ...

Read More »

Deset savjeta kako djecu odgojiti u islamu

Savjeti koje ćete pročitati u nastavku kolekcija su mojih statusa sa Facebooka napisanih u vezi s odgojem djece u islamu: 1. Većina roditelja unaprijed se ne priprema za odgoj svoje djece. Oni uče u hodu, a to je vrlo opasno, jer nauče da određeni metod nije u redu nakon što ...

Read More »

Pet osobina dobrih i čestitih Allahovih robova

Glagol „berre“ u arpskom jeziku označava lijepo ponašanje i dobročinstvo. Kur'an na više mjesta sadrži izvedenice ovog glagola koji u pravilu označava nešto lijepo i dobro. Jedino od Allahovih lijepih imena je El-Berr البرّ što u prijevodu znači Dobročinitelj. Riječ „ebrar“ označava dobre Allahovo robove, one koji čine stalno čine ...

Read More »

Dvije dove koje je Poslanik, a.s., najviše učio

Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove. Uzvišeni kaže: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (Ghaafir: 60) Svaki ...

Read More »

Dan kada sam upoznao šestogodišnjeg hafiza Kur’ana

Šetao sam ulicama Kaira. Jako me zanimalo šta se dešava u tamošnjim džamijama i školama. Posebno, u školama za učenje Kur’ana napamet. Znao sam za jednu lokalnu džamiju, jer me je prijatelj tu doveo da upoznam učitelja. U džamiju sam ušao između ikindije i akšama. Koliko se sjećam, tamo su ...

Read More »

Inat je izvor svakog zla zato ga se kloni

Svjesni smo da nas ujedinjuju samo određenje tragedije, koje izgleda služe da nam pokažu da smo jedni drugima važni i potrebni. Bilo da se radi o kolektivnoj ili individualnoj nesreći grupe ili pojedinca naše reakcije postaju munjevite i činimo sve da se osobi ili grupi olakša određna nedaća. Međutim, da ...

Read More »
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.
Inline
Hvala Vam što nas podržavate.