Home / Religija (page 30)

Religija

Spoznaj svoga Gospodara: Šta misliš o Allahu?

Kakvo je naše mišljenje o Allahu – Gospodaru svih svjetova? Šta znamo o Allahovoj milosti? O Njegovoj ljubavi spram stvorenja a posebno onih koji Mu se iskreno kaju? U ovom kratkom animiranom videu govorimo o nekoliko segmenata koji treba da poprave naše mišljenje o Allahu – Stvoritelju, Milosnom. Poslanik, s.a.v.s., …

Read More »

Poslanikova dova protiv tegobe ljenosti i starosti

Ljenost se očituje kao čovjekova slabost i tromost u ispunjavanju vlastitih odgovornosti. Iskazivanje nezainteresovanosti u pogledu činjenja bespotrebnih i neumjesnih poslova nije ljenost, već zaštita samoga sebe. Međutim, takav stav po pitanju obaveza i poslova koje smo dužni obavljati jeste ljenost i ukoliko čovjek zapadne u takvo stanje, to je …

Read More »

Da li zikr tjera šejtana od nas

Šejtan se ljudima ispriječava na njihovom putu kroz razne načine. Najprije ih odvraća od islama bajući im razne stvari kako bi ih odvratio od pravog puta. Ako u tome ne uspije, onda ih odvraća od činjenja dobrih djela, a zatim im se isprječava na putu ka Džennetu pokušavajući ih usmjeriti …

Read More »

Ne bih mjenjala islam ni za šta na svijetu

Ne bih mjenjala islam ni za šta na svijetu U svemu oko nas postoji nebrojeno mnogo znakova i smjernica ka Pravom putu. Iskustva drugih na tom putu mnogima budu od velike koristi, stoga i ja želim s vama, braćo i sestre, podijeliti priču o svom povratku Gospodaru svih svjetova, Allahu, …

Read More »

Sa vjerom u novi dan: Naš život na oba svijeta

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s. Naš život na oba svijeta „…zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.” (Kur’an, sura 23. Vjernici, 16) „…i kad se tog Dana primakne džehenem, tada će se čovjek sjetiti – a  na šta mu je sjećanje!? –   i reći: „Kamo …

Read More »

Duhovni život i sreća se postiže u okviru porodice

Sretan porodični život je nešto što čovjeka čini zadovoljnim sa više aspekata. Prije svega, partneri u braku uče da budu strpljivi, popustljivi, tolerantni i da djeluju zajedno, a sve to nam pomaže da usvojimo osobine koje nam naređuje naša vjera, što je opet uslo za sreću. Supružnici koji u bračnim …

Read More »

Vrijednost emaneta i ispunjavanja obećanja

U odlike ovog ummeta ubrajaju se i mnogobrojni sevapi za onoga ko ispunjava obećanja i povjerene emanete. Takvom se garantira džennet, jer se u hadisu koji prenosi Ubade b. es-Samit navodi da je Resulullah, a.s., rekao: “Vi garantirajte meni, i ja ću garantirati vama džennet: kada pričate – govorite istinu, …

Read More »

Koje vrste voća i povrća se spominju u Kur’anu

Voće sadrži vitamine, minerale, fitonutrijente i vlakna. Voće je pohvalno konzumirati svaki dan, ali ne previše, posebno ako ste dijabetičar ili pazite na liniju, jer voće sadržava i velike količine jednostavnih šećera i ugljikohidrata. Da bismo iz voća izvukli maksimalnu korist, najbolje ga ne guliti. Naravno, ovdje mislim, na one …

Read More »

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“ Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po …

Read More »