Home / Religija (page 3)

Religija

Šta trebamo znati o povezanosti duše i tijela?

Duša i tijelo Postoje tri prebivališta: prebivalište na dunjaluku (ono je za ljudsku vrstu sve do Sudnjeg dana, a za osobu do njegove smrti), prebivalište u berzahu (nakon smrti do proživljenja), i vječno prebivalište (nakon proživljenja, pa zauvijek). Veza duše sa tijelom u svakom od ovih prebivališta biva na različit način, jer ...

Read More »

Šta trebamo znati o povezanosti duše i tijela?

Duša i tijelo Postoje tri prebivališta: prebivalište na dunjaluku (ono je za ljudsku vrstu sve do Sudnjeg dana, a za osobu do njegove smrti), prebivalište u berzahu (nakon smrti do proživljenja), i vječno prebivalište (nakon proživljenja, pa zauvijek). Veza duše sa tijelom u svakom od ovih prebivališta biva na različit način, jer ...

Read More »

Da li ste čuli za ajete sakine?

 Imam Ibn Kajjim je kazao: “Allah je spomenuo pojam ‘sakina’/smirenost na šest mjesta u Kur’anu: Prvo: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ “Znak njegove vlasti” – reče im vjerovjesnik njihov – “biće kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će ...

Read More »

Ovo morate shvatiti ako želite da vam Allah oprosti grijehe?

Najveća prepreka između ljudi i traženja Allahovog oprosta je njihova nemogućnost priznavanja! Velika većina muslimana ne uspijeva da uvidi svoje nedostatke i prizna da čini grijehe. Čovjek koji je ovisan o muzici i filmovima nikada ne traži Allahov oprost jer ne vjeruje da čini grijeh. Isto tako, žena koja nije ...

Read More »

Muderrisova hutba: Ispunjavanje emaneta je odlika mu'mina

Hatib: Nezim Halilović Muderris Tema  hutbe je Ispunjavanje emaneta je odlika mu'mina. Pod emanetom se u islamu podrazumijevaju: ispunjavanje obaveza prema Allahu, dželle še'nuhu, sebi, porodici i ljudima, čuvanje od grijeha, otklanjanje dženabeta (tjelesne nečistoće), hrabrost, iskrenost, darežljivost, pravednost, ne zakidanje na vazi i drugo. Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 72. ...

Read More »

Ovo morate znati ako želite da vam Allah, s.v.t., oprosti grijehe

Najveća prepreka između ljudi i traženja Allahovog oprosta je njihova nemogućnost priznavanja! Velika većina muslimana ne uspijeva da uvidi svoje nedostatke i prizna da čini grijehe. Čovjek koji je ovisan o muzici i filmovima nikada ne traži Allahov oprost jer ne vjeruje da čini grijeh. Isto tako, žena koja nije pokrivena ...

Read More »

Obračun i vaganje djela na Sudnjem danu

Obračun i vaganje djela na Sudnjem danu neće biti ni slično vaganju ljudskim vagama na dunjaluku. Allah, dž.š., je Milostivi Gospodar, Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, i Njegovo obračunavanje ljudi na Sudnjem danu temelji se na suštini, a ne na formi, na kvalitetu, a ne na kvantitetu, a izvor ...

Read More »

Tako nas je naučio Allahov Poslanik, s.a.v.s.

U ovom tekstu spomenut ćemo nekoliko islamskih principa kojima nas je naučio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a koje su današnji muslimani slabo naučili, i ako smo naučili vrlo malo nas radi po uputama Allahovog Poslanika, s.a.v.s. A trebamo znati da, kada odstupimo od poslaničkog nauka, onda sami sebi otežavamo život, te ...

Read More »

Kada posao može biti isprika za propuštanje džuma-namaz?

Pitanje: Da li je radna/poslovna obaveza i boravak na radnom mjestu dovoljna isprika za propuštanje džuma-namaza? Odgovor: Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.” (El-Džumu’a, 11.). U osnovi stalni (svakodnevni) poslovi ne mogu biti isprika za propuštanje džuma-namaza, jer Allah Uzvišeni naređuje nam da ostavimo ...

Read More »