Home / Religija (page 20)

Religija

Ibn Kajjim – O džennetskim baštama na dunjaluku

Jedno od djela koje sa sobom nosi slast i užitak koje ne nosi niti jedno drugo djelo jeste stalno i konstantno spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha. Kada čovjek ne bi imao nikakve druge nagrade za zikr osim slasti pri zikru i spominjanju Uzvišenog Allaha, i kada njegovo srce ne bi ...

Read More »

Zašto je sura Jusuf nazvana najljepšim kazivanjem?

Sura Jusuf je nazvana najljepšim kazivanjem zato što je to jedina kur’anska sura koja je započela snom, a završila se njegovim ostvarenjem. Sad će istina na vidjelo izaći” – reče upravnikova žena – istina može spavati, nekada jako dugo spavati, ali nikada neće umrijeti. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ...

Read More »

Pokažite Allahu pravog sebe

Istinitost je ključ za ozdravljenje. Brzo i potpuno. Biti iskren i otvoren sa sobom i Allahom o svemu. Ovo znači biti iskren o svojim grijesima. Suočiti se s njima i moliti Allaha za oprost. A onda uraditi ono što je neophodno da bi se popravile propuštene obaveze. Ovo također znači ...

Read More »

Kako postići duševni mir?

Da li se vjernik može naći u stanju psihičke neuravnoteženosti i na koji način prevenirati pojavu blažih psihičkih smetnji? Blaže psihičke smetnje koje ometaju i ograničavaju svakodnevni život pojedinca postale su sve učestalije. Da li je stalna želja i nastojanje da se bude prvi među ljudima, da se ide ispred ...

Read More »

Pojednostavljeni prikaz islamskog vjerovanja: Dova, nada i tevekkul

„Ko žudi za susretom sa svojim Gospodarom, neka čini dobra djela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga!“ (El-Kehf, 110.) Dova Dova je jedan od najvažnijih ibadeta zbog riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Dova je ibadet.“ (Tirmizi) Kao i zbog riječi Uzvišenog: „Džamije su Allaha radi, i ne ...

Read More »

Poučna priča: Ruke malog dječaka

„To mi je od hladnoće.“, rekla je majka, a duboko u sebi je znala da će stanje biti sve teže ukoliko ne nađe lijek. „Majko, majko, idemo li sutra da kupimo one igračke i ruksak koji sam vidio?“ „Vidjet ćemo, sine“,  rekla je majka tiho dok je u ruci držala ...

Read More »