Home / Religija (page 20)

Religija

Poslanikova unutrašnja politika: Otklanjanje mržnje

Izvanredan državnik je onaj koji zna kako će prevladati mržnju sunarodnika koji ga mrze,iskorijeniti zlobu iz njihovih grudi,a na njeno mjesto položiti ljubav i poštovanje. To je ono za šta se Allahov Poslanik,a.s.,zalagao.Treba vidjeti kako je on postupio prema Ebu Sufjanu,vođi kurejšijskog otpora,čije je srce bilo ispunjeno mržnjom prema Muhammedu ...

Read More »

Važnost kur’anskih kazivanja u odgoju i obrazovanju

Koliko su i zašto važna kazivanja koja se spominju u Kur’anu, pogledajmo nastavku. Važnost Kuranskih kazivanja Objašnjavaju osnovne temelje na kojima počiva poziv Allahovoj vjeri i osnovna načela radi kojih je poslat svaki poslanik. „Prije tebe nijdnog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene,zato se ...

Read More »

Istinski vjernik je milostiv prema grešniku

Ko dozna tajna robova a ne usvoji božansku milost, njegovo saznanje bit će mu smutnja i uzrok privlačenja teške nesreće. Prvo, čovjek ne smije sebe postaviti za kadiju i dželata nad Allahovim stvorenjima, niti umisliti da on treba uspostavljati pravdu između ljudi. Nasuprot, čovjek treba da na ovom stupnju, sebi ...

Read More »

Strpljivost na iskušenjima

Ne smatraj neugodnim pogađanje neugodnosti dokle god si u ovoj Kući. Ona samo pokazuje ono što stvarno jeste. S imenom Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! Nakon što se rob pokaje, preda, osloni,očisti, razmisli i iskoristi vrijeme, svejtlo imana počne svjetlucati u njegovom srcu i on započne putovanje. Na jednom drugom mjestu Šejh ...

Read More »

Budi sa Allahom, “naći” ćeš Ga sa sobom

Budi sa Allahom, “naći” ćeš Ga sa sobom. Ne boj se nikoga i ničega osim Njega. Jer nemoguće je biti sa Njim, a propasti. Allaha mi Velikog, nema šanse! Ne misli da ćeš bježanjem od istine, istinu moći sakriti – Allah će istinu uvijek objelodaniti. Ne misli da ćeš varanjem ...

Read More »

Riječi meleka smrti kada uzima dušu

Prenosi Ebu Abdullah Muhammed bin Jusuf bin Bišr el Hervi od Amra bin Šemra a ovaj od Dža'fera bin Muhammeda a ovaj od svoga oca koji je rekao: “Čuo sam el- Harisa bin Hazredža el – Ensariju da kaže: “Pričao mi je moj otac da je čuo Allahova Poslanika s.a.w.s. ...

Read More »

Kada je Kurban bajram 2018. ?

kurban-bajram-2018

Kurban bajram 2018. godine obilježavamo u utorak, 21. augusta. Kurban bajram ili Hadži bajram – veliki su mubarek dani, dani velikog Božijeg dobra. Njihovu važnost određuje klanje kurbana – tradicija Božijeg poslanika Ibrahima, neka je mir i spas Božiji na njega, i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama. On ...

Read More »

Kada je prvi dan Ramazana 2018 ?

ramazan-2018

Prvi dan ramazana 2018 je srijeda, 16. maj. Godina muslimanskog kalendara je kraća za deset dana od sunčeve godine, pa se tako ramazan pomjera svake godine za deset dana. Mjesec ramazan je mjesec obaveznoga posta za sve punoljetne, zdrave muslimane koji nisu na putu. Post je naređen 2. godine po hidžri ...

Read More »