Home / Religija (page 20)

Religija

Noć Lejletu-r-Regaib (Noć želja) 30. mart 2017.

islam

ZNATE LI DA U ČETVRTAK PADA PRVA OD ČETIRI MUBAREK NOĆI – LEJLETU-R-REGAIB (NOĆ ŽELJA) 30. 03. 2017. GOD. U četvrtak je ako Bog da Lejletu-r-regaib (Noć želja) Kod muslimana postoje 4 mubarek noći, koje su prema Kur’anskim ajetima i hadisima Božijeg poslanika Muhammeda a.s. vrednije u odnosu na ostale ...

Read More »

Neposlušnost roditeljima = Iskušenja u životu

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Činite dobročinstvo roditeljima svojim, pa će i vaša djeca biti poslušna prema vama.“… Od predznaka Sudnjeg dana, jeste učestala praksa, koja svakim danom uzima sve više maha među muslimanima, a to je neposlušnost i nepokornost prema roditeljima. Danas među muslimanskim masama, bez ...

Read More »

Kako se zaštititi od vatre na Sudnjem danu?

KAKO ĆEMO SE ZAŠTITITI OD DŽEHENNEMSKE VATRE KADA BUDEMO RAZGOVARALI SA ALLAHOM NA SUDNJEM DANU? Abdurahman b. Semure prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana izašao pred njih i rekao: “Sinoć sam u snu vidio čudne stvari”, zatim je spomenuo poduži hadis u kojem između ostalog ...

Read More »

Poslušajte najstariji zvučni zapis učenja Kur'ana (VIDEO)

Nizozemski diplomata, profesor i orijentalista Christiaan Snouck Hurgronje (1857 – 1936.) te godine je kao stipendista nizozemske Vlade posjetio Mekku. Hurgronje je bio avanturista, naučnik, možda i špijun, ali se dokazao svojim rijetkim fotografijama Mekke iz 1885. godine, kao i zvučnim zapisima koje je snimio. On je, tako, bio pionir ...

Read More »

Kako kupiti Džennet?

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan ...

Read More »

Sa vjerom u Allaha sva iskušenja se mogu prevazići

“Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ...

Read More »

Dunjaluk je prolazan fokusirajmo se na ahiret

“I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!” (Kur'an, 28:88) “Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Kur'an, 55:26-28) ...

Read More »

Šta bi ste trebali znati o dnevnim nafilama?

Klanjanje dnevnih sunneta i drugih nafila u kući Jedini valjan prigovor tradiciji klanjanja sunnetā dnevnih namaza u džamiji jeste preporuka Allahovog Poslanika, a.s., da se nafile klanjaju kod kuće. Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: „Kad neko od vas klanja namaz u džamiji neka ostavi dio namaza i ...

Read More »

Čini dobro svome komšiji bez obzira ko on bio

Komšije imaju važnu ulogu u životu svakog od nas. Svaki komšija ima određene obaveze prema svome komšiji, imajući istovremeno prava kod njega. Međutim, znamo li od kada datiraju ta komšijska prava? Komšije su svoja prava i obaveze dobile tek s dolaskom Muhammeda, s.a.v.s. Prije Allahovog Poslanika, s.a.v.s., među paganima su ...

Read More »