Home / Religija (page 10)

Religija

Dati (sadaku) ili ne dati, pitanje je sad

Bože mi oprosti, ali sve je teže biti pametan i donijeti razumnu odluku. Konkretno, sve se češće pitam kako postupiti sa silnim prosjacima koji redovno kucaju na vrata, bilo kućna ili džamijska, i traže pomoć. Odluka je teža time što ostanem u raskoraku između, s jedne strane, lijepih islamskih naputaka ...

Read More »

Nije dova vreća cementa da iskrivi leđa

Prije samo desetak godina objasnio bi Abid mladom efendiji da je pretjerano cerekanje osobina ahmaka, da nije sreća za pametne ljude. Sada, tek odbija obilne dimove prateći ih u tišini kao nešto što ga najviše podsjeća na njegov život Izvjesni B-efendija iz Rogatice u svoje prvo službovanje dobije cijenjeni, stabilni, ...

Read More »

Zadnje biće koje ćemo vidjeti na ovom svijetu!?

Nije problem odgovoriti ko je on, manje više nam je to poznato, nego je problem odgovoriti, u kavom stanju će nas zateći kad nam dođe!? Kad nam se bilo ko najavi da će nas posjetiti, posebno ako je neko ugledniji, gledamo da ga što ljepše dočekamo, uredimo se, sredimo kuću ...

Read More »

Odlike srednjeg puta u islamu

  Allah je Svojom mudrošću odabrao da srednji put bude prepoznatljivo obilježje ovoga ummeta, koji je zadnji ummet, i ovog poslanstva, kojim je završio Božija poslanja ljudima i s kojim je poslo pečata Svojih vjerovjesnika, poslanika svim ljudima i milost svjetovima. Srednji put u islamu ima svoje odlike koje su ...

Read More »

Kada vas neko uvrijedi, sjetite se ove poučne priče

Neki bezobrazni insan je čuo za jednog mudraca i odlučio da ga izazove. Po dolasku kod njega, počeo je da ga vrijeđa i ponižava na sve moguće načine… Međutim, tokom cijelog događaja, mudrac je ostao u potpunosti pribran, nijedan mišić mu se nije pomjerio. Čovjek nije mogao da vjeruje. Poslije ...

Read More »

Hadis za one koji su izgubili nadu!

Ako ste razočarani, pročitajte ovaj hadis: Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Na Sudnjem danu će pred svim ljudima biti prozvan čovjek iz moga ummeta, i pred njim će se razviti 99 registara njegovih djela, a svaki registar je dug dokle ljudski pogled dopire. Zatim će mu Allah reći: ‘’Da li negiraš ...

Read More »

Smisao života sa islamskog aspekta

Već na samom početku nebeskih objavljenih religija, nedvosmisleno i kategorički je ukazano na pitanje egzistencije i života čovjeka. Ali kako je čovjek biće koje zaboravlja u kontinuitetu su mu slati poslanici da potvrde ovu činjenicu koja je kroz stoljeća mučila čovjeka. Upravo iz tih razloga prvi kur'anski ajeti govore o ...

Read More »

Vatra prijateljstva

Jednom davno živio je vrlo siromašan, ali vrlo hrabar čovjek po imenu Ali. Radio je za Amara, bogatog starog trgovca. Jedne zimske večeri Amar je rekao: “Na vrhu planine ovakvu noć niko ne može provesti bez pokrivača ili hrane. Ali, tebi je potreban novac, a ako ti to pođe za ...

Read More »

Poučna priča: Lijep kao Jusuf a.s.

Kao mali je sjedio kod nane u krilu i ponavljao sve što nauči u mektebu. Nana bi za svaki ajet Jusufu dala bombonu, a on bi od sreće trčao po kući i grlio svoju nanu. Sa svojih šest godina, bio je jako pametno dijete i slutilo se da ga čeka ...

Read More »

Žena – prvi stanovnik Mekke

Imam El-Buhari zabilježio je predanje u kojem stoji da se Ibrahim, a.s., zaputio iz Šama u današnje područje Mekke. S njim su bili njegova supruga Hadžera i dojenče Ismail. Kad su stigli, Ibrahim ih ostavi na mjestu današnje Kabe, gdje tada nije bilo nikog, niti je postojao ikakav izvor vode. ...

Read More »