Home / Religija

Religija

Moj put u Mekku (na Hadždž)

Godina 2008. je za mene bila plaho kaharna. Često sam razmišljao kako bi najljepše bilo kada bih mogao na Hadždž, da dušu razgalim ali je džep bio dobrano potanak pa sam se razočarano tješio – Biće, ako Bog da! Jedno jutro u rani sabah, sanjah moga brata Abdulmelika Bašića, koji ...

Read More »

Propisi o Bajramu i Bajram namazu

Po pitanju bajrama i bajram-namaza ukratko ćemo spomenuti sljedeće propise: Okupati se, namirisati i obući naj­ljepše odijelo Džafer b. Muhammed prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s. a. w. s, svakoga bajrama oblačio najljepše odijelo (jemenski ogrtač). Ovo prenose Šafija i Begawi. Hasan es-Sebt je rekao: “Allahov Poslanik ...

Read More »

Ispunimo posebne dane ibadetom posta, namaza, učenja Kur'ana

Odazivam Ti se Gospodaru, odazivam…! Danas ću “sa mape” svojih obaveza izbrisati sve smjerove osim jednog, onog prema Časnom hramu, gdje lica svoja u molitvama okrećemo, tamo gdje je izvor čiste vjere, upute cijelom čovječanstvu, odakle zlatno sunce obasjava cijeli svijet… Ya Rabbi, iako nisam Tvoj gost, ni hadžija ni ...

Read More »

33 bitne napomene o klanju kurbana…

Važno obavještenje za one koji planiraju klati (naručiti klanje) kurbana One osobe koje planiraju/nijete da uplate klanje kurbana, a što će neko drugi to uraditi za njih, trebaju da imaju na umu i da se na njih odnosi pravilo da nastupom 1. dana mjeseca zul-hidždžeta pa do samog klanja kurbana ...

Read More »

Propisi o kurbanu

Za djelo koje će ovih dana učiniti milioni muslimana širom svijeta nema boljeg termina od riječi “kurban” ili “udhijje”. Kurban doslovno znači približiti se nekome ili nečemu. Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Uzvišenom Gospodaru. A Gospodar svjetova propisao je ovaj ibadet jer ga voli i učinio ga ...

Read More »

Hutba o Kurbanu 2018.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova na blagodatima Upute i sposobnosti  razlikovanja dobra od zla. Samo Njemu ibadete činimo, Njemu, Svemilosnome i Onome koji mnogo prašta od grijeha se kajemo, u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo. Bože, ukaži svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu kao što si je ukazao ...

Read More »

Čežnja za Mekkom

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prije nego što dođeš u Mekku moraš znati da iz nje možeš otići kad god želiš, ali Mekka tebe neće napustiti nikada. Spakovat ćeš je u ”kofer” svoga srca, ukrcat ćeš se sa njom u avion, skrivat ćeš je od ...

Read More »

Ajet o kojem trebamo jako puno razmišljati, naročito u 21.

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno! (et-Tekasur, 8.) Prema Poslaniku, s.a.v.s., nekoliko hurmi, pitka voda i malo mesa predstavljaju dio ovih ‘užitaka’ za koje ćemo biti pitani na Sudnjem danu. To se dogodilo kada je Poslanik, s.a.v.s., usred noći nabasao na dvojicu ashaba, Ebu Bekra i Omera, ...

Read More »

Ljubav prema Uzvišenom

Najbolja i najuzvišenija je ljubav prema Allah Uzvišenom, a samo je On u srce mogao uliti takvu ljubav, iskrenost, poštovanje, pokornost, poniznost i robovanje. Ljubav prema Njemu je duša imana i dobrih djela, ona je temelj snažne vjere i predanosti na Njegovom putu i najčistija nit prema Bliskome. U hadisu ...

Read More »